29 mei 2008 02:00

Eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft op 29 mei 2008 België vertegenwoordigd op de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak in het Zweedse Stockholm. Hij verving er de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft op 29 mei 2008 België vertegenwoordigd op de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak in het Zweedse Stockholm. Hij verving er de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht

Olivier Chastel spreekt in Stockholm de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak toe Brussel, 29 mei 2008 Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft op 29 mei 2008 België vertegenwoordigd op de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak in het Zweedse Stockholm. Hij verving er de Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht Na de Belgische bijdrage aan de wederopbouw in Irak (14 miljoen Euro sinds 2003, plus de kwijtschelding op termijn van 80 % van de Iraakse openbare bilaterale buitenlandse schuld) in herinnering te hebben gebracht, legde Olivier Chastel de nadruk op het belang dat België hecht aan het ‘inclusiviteits'-principe: de deelname van alle geledingen van de Iraakse maatschappij aan de politieke besluitvorming. Hij verwelkomde de goedkeuring van de Rechtvaardigheid- en Verantwoordelijkheidwet en de Amnestiewet en hij drukte de hoop uit dat er binnenkort ook een wet op de winstverdeling uit oliewinning zou worden goedgekeurd. Olivier Chastel: "Het Iraakse volk is uitgeput na decennia van dictatuur en geweld en hoopt op een terugkeer naar vrede en een versnelde economische en sociale ontwikkeling. Wij zijn dat verschuldigd aan hen en aan de talrijke andere landen over de hele wereld die op een democratisch manier proberen de ruines her op te bouwen, die oorlog en tirannie hebben nagelaten." De Compact is een initiatief van de Iraakse regering dat officieel werd gelanceerd op de Top van Sharm el-Sheikh begin 2007. Het doel is een vernieuwd partnerschap tussen de internationale gemeenschap en Irak met het oog op de wederopbouw van het land, het toe-eigenen door Irak van de problematiek van zijn eigen wederopbouw en het concretiseren van de financiële bijdragen die toegezegd werden tijden de donorconferentie in de herfst van 2003 in Madrid. In totaal zal de internationale gemeenschap over een periode van vijf jaar vijf miljard dollar overmaken aan Irak via de Compact.