30 mei 2016 13:54

Eerste lichting drone piloten slaagt in theoretisch examen

Op 30 april organiseerde de FOD Mobiliteit en Vervoer het eerste theoretisch examen voor toekomstige drone piloten. 376 kandidaten schreven zich in en 282 onder hen hebben het examen ook effectief afgelegd. Iets meer dan de helft van de kandidaten (146 personen) slaagde. Hun resultaat blijft 12 maanden geldig. De geslaagden kunnen nu een medische test ondergaan bij een erkende arts of medisch centrum om een medisch certificaat te bekomen. Eens ze dit certificaat hebben, kunnen de kandidaten hun praktisch examen afleggen bij een examinator die erkend is door het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het praktisch examen gaat over:

  • Technologische aspecten van de verschillende types drones
  • Aerodynamica
  • Navigatie en instrumentatie
  • Privacy wetgeving
  • Vluchtervaring met een drone via een testvlucht

De inschrijvingen voor het praktische examen bij de erkende examinatoren kunnen gebeuren vanaf 30 mei. Wie geslaagd is kan een aanvraag voor een bewijs van bevoegdheid indienen bij het DGLV. Dit bewijs van bevoegdheid voor drone piloten is enkel vereist voor vluchten overeenkomstig categorie 1. Kandidaten die niet de kans hebben gehad om deel te nemen aan dit eerste examen, kunnen deelnemen aan het volgende examen op 1 juli 2016 (260 voorziene plaatsen). Inschrijven kan via

http://mobilit.belgium.be/nl/resource/inschrijvingsformulier_theorie_examen_drones

Meer info:

Sven HEYNDRICKX – Woordvoerder

FOD Mobiliteit en Vervoer

GSM: 0473/83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be