10 jun 2021 15:59

Eerste Minister De Croo opent NAVO-top en ontvangt Amerikaanse President Biden en Canadese Eerste Minister Justin Trudeau

In de aanloop naar de NAVO-top van volgende week zal Eerste Minister De Croo zondagavond de Amerikaanse President Biden verwelkomen op de Militaire Luchthaven van Melsbroek. Maandag opent de Eerste Minister samen met NAVO Secretaris-Generaal de NAVO-top. Dinsdag brengt hij samen met de Canadese Eerste Minister Trudeau een gezamenlijk werkbezoek aan vaccinproducent Pfizer in Puurs.

Zondagavond 13 juni zal de Eerste Minister op de Militaire Luchthaven van Melsbroek de Amerikaanse President Biden verwelkomen bij zijn eerste aankomst in België en de Europese Unie sinds zijn aantreden begin dit jaar. Het bezoek is zowel voor ons land, de Europese Unie als de NAVO een belangrijk moment om de moeilijke bladzijde van de voorbije jaren om te draaien en de eenheid van de trans-Atlantische alliantie en de Europees-Amerikaanse relatie te herstellen.

Versterken trans-Atlantische alliantie

Op maandag 14 juni opent Eerste Minister De Croo op het NAVO-hoofdkwartier in Evere namens gastland België samen met NAVO Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg de vergadering van de North Atlantic Council, het hoogste politiek overlegorgaan binnen de NAVO. Tijdens de vergadering zullen de staats- en regeringsleiders van de dertig NAVO-landen een reeks voorstellen goedkeuren in het kader van ‘NAVO 2030’ die de alliantie politiek en militair moeten versterken en aanpassen aan toekomstige veiligheidsuitdagingen.

Daarbij gaat onder meer aandacht naar de toegenomen uitdagingen en bedreigingen voor de internationale op regels gebaseerde orde, onder meer door assertief en agressief gedrag van autoritaire regimes. Naast terrorisme komen ook klimaat en veiligheid en de weerbaarheid van landen om grote schokken te weerstaan aan bod.

De top zal het startschot geven voor het uitwerken van het volgende Strategische Concept voor de NAVO, hoogste publieke politieke document dat het beleid van de alliantie de komende jaren zal bepalen.

Sterke banden België-VS

Op dinsdag staat op het Koninklijk Paleis een bilateraal onderhoud gepland met de Amerikaanse President Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Langs Belgische zijde nemen Koning Filip, de Eerste Minister en de minister van Buitenlandse Zaken deel. Niet alleen politiek is de relatie met de Verenigde Staten belangrijk. Ook economisch is de relatie tussen België en de Verenigde Staten bijzonder sterk. 

In totaal zijn zo’n 900 Amerikaanse bedrijven actief in ons land, vaak in strategische kennissectoren zoals farma, chemie en de dienstensector. Samen vertegenwoordigen ze 124.000 jobs, terwijl de 500 Belgische bedrijven die in de VS actief zijn goed zijn voor zo’n 60.000 jobs. Tijdens het bilateraal onderhoud zullen onder meer ook corona, de EU-VS dialoog en klimaat aan bod komen.

Belgische vaccinproductie

Dinsdagnamiddag brengt de Eerste Minister samen met de Canadese premier Trudeau een gezamenlijk werkbezoek aan vaccinproducent Pfizer in Puurs. Net als in ons land, vormt ook in Canada het Pfizer-vaccin de ruggengraat van de lopende vaccinatiecampagne. De meerderheid van de Canadezen kregen al een eerste inenting met het Pfizer-BioNTech vaccin. Het leeuwendeel van die vaccins werd ook in ons land geproduceerd. Het bezoek is opnieuw een erkenning van de belangrijke rol die België speelt in de internationale vaccinproductie en het verslaan van het coronavirus.

Aansluitend op het werkbezoek volgt een bilateraal onderhoud tussen de Belgische en Canadese Eerste Minister. Canada is een belangrijke partner waarmee België veel punten van gemeenschappelijk belang heeft.