15 feb 2022 13:43

Eerste Minister De Croo spreekt zondag op Munich Security Conference over Europese veiligheid

Eerste Minister Alexander De Croo neemt van 18 tot 20 februari deel aan de Munich Security Conference, de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès zal hem vergezellen. De Eerste Minister zal in het licht van de Oekraïnecrisis het woord nemen over het belang van het versterken van de Europese veiligheidsarchitectuur. Op het programma staan ook een reeks bilaterale ontmoetingen. 

Alexander De Croo: “De situatie in Oekraïne baart grote zorgen. Een escalatie van geweld zou slecht zijn voor Europa en een ramp voor Rusland. Ons land mag zich in deze moeilijke tijden niet wegsteken. We moeten ons net tonen als trouwe NAVO-bondgenoot, maar evengoed als ervaringsdeskundige in het duurzaam oplossen van conflicten tussen gemeenschappen.”

“Ik ga dan ook naar München met twee boodschappen. Ten eerste dat de NAVO meer verenigd is dan ooit. Ons land heeft een stevig investeringspad van 14 miljard euro tot 2030 voor defensie uitgetekend, om onze rol binnen NAVO verder te versterken.” 

“Mijn tweede boodschap is dat we weg moeten van een geopolitiek van invloedssferen zoals sommigen die bepleiten. Dat is niet alleen een rekbaar begrip gebaseerd op vage historische claims. Het is vooral een straatje zonder einde dat leidt tot een reeks van onvoorspelbare acties en reacties. We hebben net een stevige veiligheidsarchitectuur nodig die duidelijkheid schept en de soevereiniteit van elk land, klein of groot respecteert. Enkel zo kan er duurzame stabiliteit ontstaan tussen Rusland aan de ene kant en de Europese Unie en de NAVO anderzijds.”

Op zaterdag 19 februari om 15.00u zal de Eerste Minister deelnemen aan de paneldiscussie European Security and Defense Policy in het Amerika Haus. De discussie wordt gevolgd door een Q&A met 300-tal studenten en young professionals en georganiseerd door het Youth Forum van de Foreign Affairs Association die Sigmar Gabriel als beschermheer heeft.

Op zondag 20 februari om 11.30u neemt de Eerste Minister samen met zijn collega Kaja Kallas (Estland) deel aan de paneldiscussie Back to Elysium: Fostering European Cohesion die deel uitmaakt van het hoofdprogramma in de Conference Hall.

De Croo zal in de marge van de conferentie ook ontmoetingen hebben met bedrijfs- en regeringsleiders, leden van het Amerikaanse Congres en leiders van internationale instellingen zoals de Wereldbank en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Praktisch