13 apr 2022 06:00

Enquête BeMob | 43% van de Belgen verwacht zich op een duurzamere manier te gaan verplaatsen dankzij slimme mobiliteitsapps

MaaS (Mobility-as-a-Service) intrigeert en kan bekoren. Naar aanleiding van de grote belangstelling van werkgevers die op zoek zijn naar duurzamere mobiliteitsoplossingen, onderzoekt de FOD Mobiliteit en Vervoer het gedrag van de Belgen.  In november werd een enquête gedaan om de aantrekkelijkheid en overtuigingskracht van MaaS-apps te onderzoeken. Uit de eerste resultaten blijkt dat veel Belgen geïnteresseerd zijn in intelligente mobiliteitsapps. Deze applicaties hebben het potentieel om te overtuigen en het vervoersgedrag op een duurzame manier te veranderen.

60% van de Belgen is voorstander van een breed opgevatte en geïntegreerde MaaS-app

Bijna 6 op de 10 respondenten hebben interesse in een app die een multimodale routeplanner, een betaalapp en diverse mobiliteitsdiensten (abonnement, beschikbare parkeerplaatsen aangeven, bijstand bij pech, enz.) bundelt.

Als belangrijkste redenen voor het gebruik van dit soort app, haalt 79,4% van de Belgen de mogelijkheid aan om diverse routes te vergelijken qua reisduur, 77,8% wijst erop dat de app de mogelijkheid biedt om files te ontwijken door een andere reisweg of een andere vervoerswijze te kiezen en 76,5% vermeldt de flexibiliteit, namelijk de mogelijkheid om de eigen route naargelang de behoeftes en omstandigheden in real time aan te passen.

MaaS-apps, een duurzame oplossing voor gedragsverandering?

Maar liefst 43% van de ondervraagden denkt van wel. Ze verwachten dat het gebruik van een MaaS-app een impact zal hebben op hun verplaatsingsgewoonten. Terwijl 28% denkt dat het hen zou aanmoedigen vaker het openbaar vervoer te gebruiken, denkt 21% van de respondenten dat het hen zou aanmoedigen vaker voor actieve vervoerswijzen (te voet of met de fiets). 15% zou minder vaak met de auto reizen.

69% van de jongeren heeft al de stap gezet naar mobiliteitsapps

Uit de hele enquête blijkt dat de verschillende functionaliteiten evenals een MaaS-app populairder zijn bij hoger opgeleiden, mannen en mensen uit stedelijke gebieden. Aangezien deze apps nauw samenhangen met het gebruik van een smartphone (of tablet), is het niet verwonderlijk dat er ook een significant leeftijdsverschil naar voren komt: zowel in het huidige als het potentiële gebruik lopen jongeren voorop.

Meer dan 97% van de 18-35-jarigen bezit een smartphone en 69% maakt al regelmatig gebruik van diverse mobiliteitsapps. Ze zien ook meer redenen om een MaaS-app te gebruiken en verwachten dat deze een grotere impact op hun verplaatsingsgewoonten zal hebben.

Het potentieel van MaaS in een belangstellingsindex

Deze nieuwe index kent een score tussen 0 en 100 toe volgens het potentiële en huidige gebruik van mobiliteitsapps door de Belgen. De index vermeldt de verschillende vervoerswijzen, diensten en functionaliteiten en kent hieraan een score toe naargelang het belang ervan voor de uitrol van MaaS. Een score die dicht bij het maximum ligt, kan worden behaald door een deelnemer die beschikt over een smartphone met daarop verschillende mobiliteitsapps waarmee hij zijn traject met verschillende vervoerswijzen kan plannen en betalen en die hem toegang geven tot de mobiliteitsdiensten. Multimodaal en intermodaal gedrag leidt dus tot een hogere score op deze index.

Het voor de hele bevolking verkregen gemiddelde is 41.4%.

Bevordert MaaS de modal shift?

Het lijkt erop dat MaaS de trend naar gedeelde mobiliteit kan stimuleren door de mogelijkheid in de verf te zetten om op elk moment de beste vervoerswijze te gebruiken, veeleer dan te focussen op de vervoermiddelen die men bezit (een auto, een fiets, enz.).

In ieder geval geven de cijfers in dit rapport aan dat het nuttig is om te onderzoeken hoe MaaS de modal shift optimaal kan bewerkstelligen. Als de voorziene impact werkelijkheid wordt, zou MaaS tot significante veranderingen kunnen leiden.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: “Mobiliteitsapplicaties kunnen ons helpen ons op een andere manier te verplaatsen en zo vrijer te zijn. Volgens de enquête van de FOD Mobiliteit en Transport is 60% van de Belgen geïnteresseerd in een applicatie die focust op multimodale mobiliteit, bovendien verwacht liefst 43% dat zo’n app invloed zou hebben op de manier waarop ze zich verplaatsen en hen ertoe zou brengen vaker het openbaar vervoer of de fiets te nemen, of simpelweg te wandelen. Als federaal Minister zal ik samen met de Regio's het dagelijkse leven van reizigers blijven makkelijker maken door de mobiliteit als een dienst te ontwikkelen.”  

Meer informatie

Het volledige rapport staat op onze website.

Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder (NL) FOD Mobiliteit en Vervoer
E-mail: pers@mobilit.fgov.be
Gsm: 0485 19 59 63
Twitter: @thomasdsp