14 jul 2008 16:02

Eretekens

Het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008 publiceert de lijst van de burgerlijke eretekens die bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 werden verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003

Het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008 publiceert de lijst van de burgerlijke eretekens die bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 werden verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003

Eretekens Brussel, 14 juli 2008 Het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008 publiceert de lijst van de burgerlijke eretekens die bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 werden verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003: Grootofficier in de Leopoldsorde: de heer François RIGAUX; Commandeur in de Leopoldsorde: de heer Ferdinand BEULS; Commandeur in de Kroonorde: de heer Jean-Marie BERGER, mevrouw Ingrid LUYTEN, jonkvrouw Amélie NOTHOMB en de heer Roland VAN DIERDONCK. * De heer François RIGAUX, emeritus gewoon hoogleraar van de "Université catholique de Louvain", lid van de raad van bestuur van het Belgisch Genootschap voor Internationaal recht en van het Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, lid van de "Académie internationale de droit comparé" en corresponderend lid van de "Académie royale de Belgique". De heer Ferdinand BEULS, eregedeputeerde van de provincie Limburg, erevoorzitter van VKW-Limburg en gewezen nationaal ondervoorzitter van VKW (christelijke werkgeversorganisatie), medegrondlegger van het hoger en universitair onderwijs in de provincie Limburg. De heer Jean-Marie BERGER, secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Charleroi, lid van het directiecomite van de "Fédération des C.P.A.S. de L'Union des villes et communes wallonnes", lid van de "Conseil supérieur du logement de la Région wallonne" en lid van het redactiecomité van de "Revue de droit communal". Mevrouw Ingrid LUYTEN, voorzitster van "Special Olympics Belgium". Jonkvrouw Amélie NOTHOMB, schrijfster. De heer Roland VAN DIERDONCK, hoogleraar en decaan van de Vlerick Leuven Gent Management School.