02 apr 2015 13:42

Erkenning van bepaalde weersomstandigheden als algemene ramp

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad tien ontwerpen van koninklijk besluit goed die sommige weersomstandigheden als algemene ramp beschouwen en die de geografische uitgestrektheid ervan afbakenen.

Het gaat meer bepaald om de volgende natuurrampen:

  • de overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 27 en 28 juli 2013 op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 5 augustus 2013 op het grondgebied van de provincie Antwerpen
  • de overvloedige regenval van 10 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen 
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 20 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 8 november 2013 op het grondgebied van de provincie Antwerpen
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 3 januari 2014 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 25 januari 2014 op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen
  • de overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen
  • de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen heeft geteisterd

De ministerraad keurt tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen) wordt opgenomen in de lijst van de gemeenten die op 12 juni 2012 werden getroffen door overvloedige regenval en die door het koninklijk besluit van 24 januari 2013 erkend werd als algemene ramp.