11 okt 2012 11:59

essenscia en de federale regering herlanceren High Level Group Chemie en Life Sciences

In het kader van de federale relancestrategie herlanceren essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, en de federale regering de gezamenlijke High Level Group Chemie en Life Sciences. Dit belangrijk en succesvol overlegplatform, dat in 2009 in het leven werd geroepen door toenmalig minister van Economie Vincent Van Quickenborne, heeft tot doel de duurzame verankering van de chemische industrie en life sciences in België verder te waarborgen.

Vandaag vindt op het kabinet van de Eerste minister de installatievergadering plaats van deze High Level Group (HLG), met vertegenwoordigers van essenscia, van de Eerste Minister en van de federale Vicepremiers.

essenscia en de federale regering identificeerden vijf sleuteldomeinen waarbinnen gezocht zal worden naar acties en initiatieven om het investeringsklimaat en het concurrentievermogen van de sector te versterken en zo bij te dragen aan meer werkgelegenheid. Elk sleuteldomein (Werk, Energie, Logistiek, Innovatie en Gezondheid) wordt behandeld in een werkgroep. De werkgroepen zullen bestaan uit vertegenwoordigers van essenscia, van verschillende bedrijven uit de sector en van de betrokken vakministers. Dit overleg moet tegen de zomer van 2013 leiden tot een pakket concrete maatregelen.

Eerste minister Elio Di Rupo is verheugd over de heropstart van de HLG: “De chemische en life sciences industrie is één van de economische sleutelsectoren in ons land. Met ruim 90.000 werknemers en goed voor een kwart van de industriële investeringen in België, de helft van alle private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling en 32% van de Belgische export is de sector van fundamenteel belang voor onze economie. In deze moeilijke economische tijden is een goede dialoog tussen bedrijven en overheid bovendien meer dan ooit noodzakelijk. De heroprichting van de High Level Group past dan ook naadloos in de relancestrategie die de federale regering deze zomer initieerde en waarbij samenwerking tussen de bedrijfswereld, de sociale partners en de verschillende overheden centraal staat.”

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, verwacht veel van de HLG: “De chemische industrie en life sciences heeft zich de voorbije jaren verder ontwikkeld in ons land met belangrijke investeringen in zowel nieuwe installaties, capaciteitsuitbreidingen als onderzoek. Dergelijke sterke prestaties kunnen we in de toekomst verderzetten op voorwaarde dat onze sector kan rekenen op een offensief industrieel beleid dat de groei en de internationale competitiviteit van ondernemingen stimuleert. Een structureel overleg tussen de sector en de federale regering in deze nieuwe High Level Group kan hieraan een zeer belangrijke bijdrage leveren.”