12 jul 2006 12:00

Euro-Afrikaanse conferentie over migratie en ontwikkeling

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker verheugt zich over de aanneming van de eindverklaring en van het actieplan van de Euro-Afrikaanse ministeriële Conferentie over migratie en ontwikkeling die op 10 en 11 juli werd gehouden in Rabat te Marokko, in aanwezigheid van ongeveer zestig Europese en Afrikaanse landen, van de Europese Commissie en van meerdere internationale organisaties.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker verheugt zich over de aanneming van de eindverklaring en van het actieplan van de Euro-Afrikaanse ministeriële Conferentie over migratie en ontwikkeling die op 10 en 11 juli werd gehouden in Rabat te Marokko, in aanwezigheid van ongeveer zestig Europese en Afrikaanse landen, van de Europese Commissie en van meerdere internationale organisaties.

Euro-Afrikaanse conferentie over migratie en ontwikkeling Brussel, 11 juli 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker verheugt zich over de aanneming van de eindverklaring en van het actieplan van de Euro-Afrikaanse ministeriële Conferentie over migratie en ontwikkeling die op 10 en 11 juli werd gehouden in Rabat te Marokko, in aanwezigheid van ongeveer zestig Europese en Afrikaanse landen, van de Europese Commissie en van meerdere internationale organisaties. Het doel van de conferentie was een politieke dialoog op te wekken tussen Europa en Afrika over de migratiekwesties waarvan drie luiken werden besproken: - de band tussen migratie en ontwikkeling, - de illegale immigratie, - de legale migratie. De migratieroute van het Westen (Sahel-Afrika – Noord-Afrika – Europa) stond centraal in de debatten. Deze regionale aanpak van de Conferentie van Rabat is een eerste die andere gelijkaardige werken zal kunnen inspireren, in het bijzonder betreffende de migratieroutes van Oostelijk Afrika en Centraal-Afrika. De Afrikaanse Westroute is het voorwerp van clandestien verkeer van mensen en bewegingen zoals de tragische gebeurtenissen van Ceuta en Melilla in oktober 2005 hebben aangetoond en meer recent, de aankomst van talrijke illegalen op de Canarische eilanden. Deze kwesties kunnen enkel worden geregeld via een Noord-Zuid partnerschap en door de verantwoordelijkheden van eenieder te onderlijnen. De Conferentie van Rabat heeft het actieplan aangenomen dat een versterkte Noord-Zuid samenwerking voorziet tegen illegale migraties, een beter beheer van de legale migraties en een bevordering van de ontwikkeling van de herkomstlanden. België heeft aangedrongen op de diepliggende oorzaken van migraties die betere inspanningen eisen voor een goed beheer, een versterking van de veiligheid en een vermindering van de armoede. In zijn toespraak heeft Minister Armand De Decker benadrukt dat « onze eerste verantwoordelijkheid erin bestaat om onze partners van het Zuiden te helpen om aan hun bevolkingen, en vooral aan hun jongeren, een waardige toekomst te bieden in hun eigen land." Ter gelegenheid van de conferentie heeft Minister Armand De Decker de programma's herhaald die zijn ontwikkeld door België met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zoals het MIDA-programma voor Centraal-Afrika dat leden van de diaspora wonende in België, toelaat om tijdelijke verblijven uit te voeren in hun land van herkomst om bij te dragen aan ontwikkelingsprojecten. De Minister bestudeert de mogelijkheid om een gelijkaardig programma op punt te stellen ten gunste van Marokko. Minister De Decker heeft met de Marokkaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Chekib Benmoussa, ook de oprichting aangehaald van een programma voor vrijwillige terugkeer van clandestiene migranten afkomstig van West-Afrikaanse landen die in transit zijn in Marokko. Buiten het rechtstreekse kader van de conferentie heeft Minister Armand De Decker de afwezigheid betreurd van Algerije op de conferentie, heeft hij gesprekken gevoerd met meerdere Europese en Afrikaanse Ministers, alsook met Peter Sutherland, speciaal gezant van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor de Dialoog op hoog niveau, en met Brunson Mac Kinley, Directeur-Generaal bij de IOM. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be