16 okt 2013 13:40

European Restart a Heart Day: Je Handen Kunnen Levens Redden

Omdat het vandaag de allereerste Europese ‘Restart a Heart Day’ is, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met de Belgische Reanimatieraad (BRC) initiaties in het gebruik van AED-toestellen voor haar personeel.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx benadrukt het belang van deze dag. Elk jaar krijgen 10.000 Belgen een hartstilstand. Vaak gebeurt dit thuis, waar niet direct medische hulp voorhanden is. Minder dan 1 slachtoffer op 10 overleeft momenteel een hartstilstand. Wanneer er direct gereanimeerd wordt, dan kan de overlevingskans echter verdubbelen of verdriedubbelen. Iedereen heeft er dus alle belang bij dat hij of zij de symptomen van een hartstilstand kan herkennen, en onmiddellijk kan reanimeren, in afwachting van medische hulp.


Om die boodschap te helpen uitdragen en het goede voorbeeld te geven, organiseert de FOD Volksgezondheid vandaag een initiatie basisreanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren -  kortweg AED-toestellen - voor haar medewerkers, in samenwerking met de Belgische Reanimatieraad (BRC). Deze toestellen hangen op verschillende openbare plaatsen, en kunnen levens redden. Momenteel zijn er bij de FOD Volksgezondheid meer dan 3.000 toestellen geregistreerd, en komen er nog elke dag bij.


Tijdens de persconferentie overhandigde prof. dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen ook het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ aan dr. Dirk Cuypers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid.

 

Contact:
Jan Eyckmans
Woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0495/25.47.24

 

Marijke De Mulder
Perszaken Rode Kruis-Vlaanderen
015/44.34.03

 

Walter Renier (NL) en Benoît Claessens (FR)
Belgian Resuscitation Council
secretariat@resuscitation.be