13 mei 2004 02:00

Europees Hof van de Rechten van de Mens

Europees Hof van de Rechten van de Mens

Europees Hof van de Rechten van de Mens

Straatsburg, 12 mei 2004, Staatssecretaris voor Europese en Buitenlandse Zaken, mevrouw Frédérique Ries heeft vandaag, woensdag 12 mei, België vertegenwoordigd op de 114de zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa in Straatsburg. Op de agenda staat de aanname van een protocol ter wijziging van het statuut van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Alle Europese burgers die van mening zijn dat hun rechten en vrijheden - zoals die door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden gewaarborgd, worden geschonden, kunnen bij deze jurisdictie een zaak aanhangig maken. Aldus staat het Hof garant voor de bescherming van de mensenrechten over heel Europa. Het succes van het Hof neemt alsmaar toe - met name door de constante uitbreiding van de Raad van Europa de afgelopen jaren. Het aantal individuele klachten is gestegen van 5.279 in 1990 tot 65.000 in 2003. Teneinde een verzadiging van het Hof te voorkomen en zijn doeltreffende werking op lange termijn te vrijwaren, werd bij consensus een aantal hervormingen aangenomen. Een consensus over het protocol in zijn geheel dat door de Staatssecretaris werd goedgekeurd. Mevrouw Ries verzette zich echter categoriek tegen de bepaling die een nieuw criterium invoert voor de ontvankelijkheid van individuele klachten : "Wij willen het indienen van individuele klachten door de Europese burger in de rechtstaat behouden. Hieraan tornen zou betekenen dat men een van de belangrijkste verworvenheden van dit rechtsstelsel op de helling plaatst. En het is precies de mogelijkheid die elke burger krijgt om zijn rechten te controleren die van het Europees Verdrag het meest geperfectioneerde model van bescherming van de mensenrechten ter wereld maakt."