11 aug 2016 16:24

Europese normen voor bestuurders met slaapapneu voor meer verkeersveiligheid

Vanaf 20 augustus gelden in ons land nieuwe Europese minimumnormen voor bestuurders die lijden aan slaapapneu. België was één van de enige Europese landen die al sinds 1998 op eigen initiatief minimumnormen voor slaapapneu hadden, en dus verandert er voor Belgische bestuurders in de praktijk niet zo veel. Vanaf nu gelden deze minimumnormen echter ook voor buitenlandse chauffeurs op Belgische wegen, wat  de verkeersveiligheid zal vergroten.

Voortaan zijn alle bestuurders die aan een matige of ernstige vorm van slaapapneu lijden, niet rijgeschikt. Dit betekent dat ze geen voertuigen mogen besturen waarvoor een rijbewijs nodig is, zoals auto’s, bromfiets en motorfietsen. Zij kunnen wel voor een beperkte tijd rijgeschikt bevonden worden indien ze worden behandeld en opgevolgd door een arts. Deze normen gelden niet voor gewone en elektrische fietsen.


Deze normen zijn van belang voor alle bestuurders die een Belgisch rijbewijs willen aanvragen of vernieuwen. Wie lijdt aan slaapapneu en toch  rijdt zonder begeleiding van een arts, riskeert een boete tot 2.000 euro.


Mensen die aan slaapapneu lijden, worden ’s nachts verschillende keren wakker als gevolg van ademhalingsproblemen. Apneuperioden beletten dat er voldoende diepe en droomslaap is. Door het voortdurend wakker schieten wordt ook de continuïteit van de slaap verstoord. Dit is de reden waarom apneu leidt tot slaperigheid, concentratiestoornissen en geheugenverlies overdag. Deze concentratiestoornissen zijn een risico wanneer je aan het verkeer deelneemt, en daarom is een goede medische opvolging absoluut nodig.
Wie vragen heeft over slaapapneu en rijvaardigheid, neemt best contact op met de huisarts.

 

Meer informatie
Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90