08 jan 2009 14:45

EVACUATIE GEWONDE PALESTIJNSE KINDEREN UIT GAZA - Stand van zaken Belgisch initiatief.

De Regering heeft afgelopen dinsdag 6 januari beslist de mogelijkheid van een Belgische evacuatie oefening van gewonde kinderen uit de Gaza-strook bij hoogdringendheid te onderzoeken. Zo mogelijk moet een dergelijke operatie Europees worden gecoördineerd.

De Regering heeft afgelopen dinsdag 6 januari beslist de mogelijkheid van een Belgische evacuatie oefening van gewonde kinderen uit de Gaza-strook bij hoogdringendheid te onderzoeken. Zo mogelijk moet een dergelijke operatie Europees worden gecoördineerd.

EVACUATIE GEWONDE PALESTIJNSE KINDEREN UIT GAZA - Stand van zaken Belgisch initiatief. Brussel, 07/01/09 De Regering heeft afgelopen dinsdag 6 januari beslist de mogelijkheid van een Belgische evacuatie oefening van gewonde kinderen uit de Gaza-strook bij hoogdringendheid te onderzoeken. Zo mogelijk moet een dergelijke operatie Europees worden gecoördineerd. Diezelfde dag nog werd een eerste informeel contact gelegd met de Europese Commissie over de contouren van dergelijke actie: voorwaarden voor landtransport door het Rode Kruis, nood aan een humanitaire corridor, rol Israel en van zijn leger, rol van Egypte, transitpunten Gaza/Israel, Gaza/Egypte, hospitaalcapaciteit in de regio, begrotingsaspecten, mogelijke rol B-Fast, landingsplaatsen, mogelijke precedenten tijdens de Libanon-campagne en afspraken inzake verder overleg. Het EU Politiek en Veiligheidscomité heeft vandaag (07.01) een debriefing gekregen van de Commissie over de dramatische humanitaire situatie in Gaza. Tijdens deze zitting vroeg België dat de Europese Commissie een coördinerende rol zou spelen inzake humanitaire acties – waaronder medische evacuatie - door lidstaten. Het Comité besloot dit voorstel verder te bespreken tijdens zijn zitting nu vrijdag (09.01) omdat dan de Tsjechische EU voorzitter en Minister van Buitenlandse Zaken Schwarzenberg en Hoge Vertegenwoordiger Solana teruggekeerd zullen zijn van hun missie in de regio. Een bijeenkomst van het B-Fast team vandaag (07.01) heeft op Belgisch vlak de logistieke uitwerking op het terrein voorbereid. Tevens heeft Minister De Gucht hierover geconsulteerd met zijn Egyptische collega en heeft onze ambassadeur in Tel Aviv contacten gehad met de Israëlische overheid. Verdere informele contacten met de bevoegde Europese diensten in voorbereiding van de discussie van vrijdag 09.01 vinden plaats. Op het EU Politiek en Veiligheidscomité zal dan een Belgische conceptnota besproken worden over de wijze waarop een Europees gecoördineerde actie voor de evacuatie van gewonde kinderen (mogelijke luchtbrug / medische evacuatie) dringend vorm moet krijgen. Het is de bedoeling te komen tot een Europese gelegenheidscoalitie van lidstaten die aan dergelijke operatie hun concrete steun willen verlenen.