25 mei 2018 17:44

Externe mobiliteit van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Dit voorontwerp heeft al doel Defensie op te nemen in de lijst der openbare diensten die in aanmerking komen als werkgever voor de externe mobiliteit. Het laat ook het personeel dat prestaties verricht in de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap toe om zich kandidaat te stellen voor de externe mobiliteit.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.