12 jul 2013 18:49

Facturatie van de opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en gelijke Kansen Joëlle Milquet ontwerp van Koninklijk Besluit, dat bepaalt welke opdrachten van de hulpdiensten betalend worden gemaakt en welke gratis zijn. Het toepassingsveld van het koninklijk besluit van 25 april 2007 is voortaan uitgebreid naar de hulpzones en beperkt zich niet enkel tot de gemeenten. 

Net als de gemeenten die beschikken over een brandweerdienst, beschikken de hulpzones, als autonome entiteit, voortaan ook over de mogelijkheid om bepaalde opdrachten te factureren. Dankzij deze maatregel zal de financiering van de zones ook gedeeltelijk verzekerd kunnen worden door eigen inkomsten. Voor de burger heeft deze wettelijke aanpassing geen gevolgen voor de uitgaven.

Bovendien zal het afdekken van gebouwen met een zeil door de brandweerdiensten of door de Civiele Veiligheid betalend zijn. Deze opdrachten, die door een privéonderneming kunnen worden uitgevoerd, hebben enkel tot doel om goederen te beschermen en worden gedekt door de verzekering.

De tekst ligt nu voor advies bij de Raad van State.
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn