25 okt 2012 14:43

Federaal Wetenschapsbeleid: Verlenging van de ISO 9001-certificatie en EMAS-registratie

Erkenning voor het Federaal Wetenschapsbeleid (Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - BELSPO) voor zijn inspanningen op het gebied van kwaliteit en leefmilieu
Zopas is de eerste geïntegreerde certificatiecyclus ISO 9001 en EMAS afgelopen.

Die mooie erkenning, die sinds 2010 loopt, bevestigt de faam van Belspo om activiteiten doeltreffend uit te voeren en beloont ook de gestructureerde aanpak en de gebruikte specifieke managementtools daartoe. Hiermee kan onder andere de weerslag van de activiteiten op het leefmilieu worden beheerst, de voortgang van de projecten en de doelstellingen worden gevolgd en de processen aan de hand van prestatie-indicatoren worden geleid.

Voor BELSPO is de op kwaliteit en leefmilieu georiënteerde aanpak meer dan een gerichte inspanning in aansluiting op de audits en de bevestiging van de certificatie. Iedere medewerker van het departement is daar dagelijks mee bezig , als bewijs van een grote wens om het begrip verantwoordelijk en duurzaam beheer van het leefmilieu en het principe van continue verbetering bij alle partners van het Federaal Wetenschapsbeleid te promoten.

Zo heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) zich dit jaar ertoe verbonden zijn milieuprestaties continu te verbeteren door aan te sluiten bij het milieumanagementsysteem (MMS) van BELSPO.

Samen met zijn wetenschappelijke instellingen telt BELSPO zowat 2 800 personeelsleden en beheert het een budget van plusminus 500 miljoen euro. Dat departement voert onderzoeksprogramma’s uit (inzonderheid de bekende interuniversitaire attractiepolen), beheert de Belgische deelname aan de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA), valoriseert de expertise en de collecties van tien wetenschappelijke instellingen, verzamelt en analyseert de O&O-indicatoren, coördineert de onderzoeksinspanningen op interfederaal en internationaal vlak enz.

Laat ons niet vergeten dat BELSPO de enige POD is die dit kwaliteits- en milieu certificaat verworven heeft.

Voor meer informatie :

Nelawu Malanda 
Verantwoordelijke cel Kwaliteit, Leefmilieu en Infrastructuur
nelawu.malanda@belspo.be
02 238 36 61
http://www.belspo.be