30 sep 2021 11:14

Federale regering bevestigt solidariteit na overstromingen

De federale regering bevestigt haar solidariteit met de inwoners en gemeenten in het Waals Gewest die deze zomer door extreem noodweer werden getroffen. Om het Waals Gewest te ondersteunen in de wederopbouw van de getroffen gebieden, zal de federale regering een lening van 1,2 miljard aan het Waals Gewest ter beschikking stellen. Ook het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw en de fiscale steunmaatregelen voor ontwrichte zones moeten de wederopbouw mee ondersteunen. Vorige week werden reeds de werking van de federale ondersteuningscel en een reeks steunmaatregelen verder verlengd.

  1. Lening aan het Waals Gewest

De federale regering zal een lening van 1,2 miljard ter beschikking stellen aan het Waals Gewest. De lening zal een looptijd kennen van 10 jaar en zal pas vanaf 2025 stap voor stap worden terugbetaald. De lening zal worden toegekend aan een rentevoet die marktconform is, op het niveau van de federale overheid.

De federale regering gaat ook na bij de Europese Commissie of in het kader van NextGenerationEU, het tijdelijke Europees herstelinstrument, eventueel bijkomende middelen kunnen worden ter beschikking gesteld.

  1. Verlaging btw-tarief tot 6% voor afbraak en wederopbouw

Tot eind 2022 is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing op afbraak en wederopbouw. Ook eigenaars van door het noodweer getroffen woningen zullen van deze maatregel gebruik kunnen maken.

Wanneer de deadline van eind 2022 te krap blijkt voor het herstellen en heropbouwen van de getroffen woningen, is de federale regering bereid de verlenging van de maatregel te overwegen.

  1. Steunmaatregelen aan ontwrichte zones

De federale regering zal een vraag naar de uitbreiding van de steunzones of ontwrichte zones positief beantwoorden en de huidige criteria voor steunzones evalueren.

Werkgevers die investeren in een steunzone of ontwrichte zone kunnen tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing op de lonen van nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven.

  1. Verlenging steunmaatregelen

De federale regering besliste recent de verlenging van een reeks steunmaatregelen tot het einde van het jaar. Ook bedrijven in de getroffen gebieden kunnen hier gebruik van maken.

Het gaat om tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht, het enkelvoudig crisisoverbruggingsrecht en een bonus van 25 euro per maand voor ontvangers van een leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en een inkomensvervangende uitkering.

  1. Verlenging federale ondersteuningscel

De federale regering heeft onlangs de activiteiten van de federale ondersteuningscel verlengd tot midden november. De federale diensten zullen hun werkzaamheden op het terrein verderzetten, in ondersteuning van het Bijzonder Commissariaat dat werd opgericht door het Waals Gewest.

De civiele bescherming is op het terrein aanwezig om onder meer beschadigde olietanks leeg te pompen. Zo zal de civiele bescherming doorgaan met het leegpompen van beschadigde olietanks van particulieren en overheidsdiensten. In samenwerking met Defensie helpen ze ook mee de oevers van de verschillende waterwegen schoonmaken.

Daarnaast zal de federale politie, indien nodig, de lokale politiezones versterken om de zwaarst getroffen wijken te beveiligen. Zij zullen ook helikopter- en dronevluchten uitvoeren om de mogelijke risico's van toekomstig noodweer in het getroffen gebied beter te kunnen inschatten. Defensie blijft intussen actief in het bedelen van maaltijden.

Ook de FOD Volksgezondheid blijft in de getroffen gebieden aanwezig. Hoewel de operationele taken grotendeels zijn overgenomen door de gefedereerde entiteit, blijft de FOD Volksgezondheid psychosociale ondersteuning bieden (bijv. door het ter beschikking stellen van expertise).