25 okt 2012 19:15

Financiële leasing: verplichte erkenning voor iedereen

Ondernemingen die onroerende financiële leasingactiviteiten willen uitoefenen, moeten tegen uiterlijk 1 november 2012 over een erkenning beschikken, zoals reeds het geval was voor ondernemingen die roerende financiële leasingactiviteiten verrichten.

Vanaf 1 november moeten onroerende financiële leasingondernemingen (gebouwen,…) voorafgaand erkend zijn (en dus niet enkel de roerende leasingondernemingen). De roerende financiële leasingondernemingen (wagen,…) die al actief zijn, krijgen een jaar de tijd om zich aan te passen aan de vernieuwde erkenningsvoorwaarden.
Deze nieuwe reglementering is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. Door deze erkenning verwerven ondernemingen die de activiteit van financiële leasing uitoefenen toegang tot de Centrale: ze moeten er alle afgesloten contracten registreren en kunnen de Centrale raadplegen om het risico (solvabiliteit,…) bij nieuwe contracten te evalueren.
Ter herinnering: de financiële leasingondernemingen staan op de wettelijke lijst van ondernemingen die onderworpen zijn aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door het vergemakkelijken van de identificatie van deze ondernemingen, is de toekenning van een erkenning een efficiënt middel om de strijd tergen dergelijke onrechtmatige praktijken te versterken.
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de FOD Economie (Ondernemingen & Zelfstandigen > Specifieke domeinen > Erkenning van leasingondernemingen) en bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt - Dienst Krediet & Schuldenlast.