26 okt 2007 16:02

Financiële steun aan Carter Center

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht heeft de Ministerraad van heden op het budget preventieve diplomatie van de FOD Buitenlandse zaken een bijdrage van 150.000 € toegekend aan het "Carter Center", opgericht door de gewezen president van de VS, Jimmy Carter. Het Center zal in DR Congo de Ministeriële commissie bijstaan die sinds enkele maanden de mijncontracten onderzoekt die tijdens de afgelopen jaren afgesloten worden. Het Carter Center, vooral bekend om haar acties in het kader van de bevordering van democratiseringsprocessen en het waarnemen van verkiezingen, werd recentelijk ook ingeschakeld door de Liberiaanse regering voor de herziening van de contracten met Mittal Steel. Het heeft een uitstekende reputatie van onafhankelijkheid en degelijkheid.

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht heeft de Ministerraad van heden op het budget preventieve diplomatie van de FOD Buitenlandse zaken een bijdrage van 150.000 € toegekend aan het "Carter Center", opgericht door de gewezen president van de VS, Jimmy Carter. Het Center zal in DR Congo de Ministeriële commissie bijstaan die sinds enkele maanden de mijncontracten onderzoekt die tijdens de afgelopen jaren afgesloten worden. Het Carter Center, vooral bekend om haar acties in het kader van de bevordering van democratiseringsprocessen en het waarnemen van verkiezingen, werd recentelijk ook ingeschakeld door de Liberiaanse regering voor de herziening van de contracten met Mittal Steel. Het heeft een uitstekende reputatie van onafhankelijkheid en degelijkheid.

Financiële steun aan Carter Center Brussel, 26 oktober 2007 Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht heeft de Ministerraad van heden op het budget preventieve diplomatie van de FOD Buitenlandse zaken een bijdrage van 150.000 € toegekend aan het "Carter Center", opgericht door de gewezen president van de VS, Jimmy Carter. Het Center zal in DR Congo de Ministeriële commissie bijstaan die sinds enkele maanden de mijncontracten onderzoekt die tijdens de afgelopen jaren afgesloten worden. Het Carter Center, vooral bekend om haar acties in het kader van de bevordering van democratiseringsprocessen en het waarnemen van verkiezingen, werd recentelijk ook ingeschakeld door de Liberiaanse regering voor de herziening van de contracten met Mittal Steel. Het heeft een uitstekende reputatie van onafhankelijkheid en degelijkheid. "Het is van cruciaal belang dat we de mijnsector in de DRC transparanter maken", aldus de Minister, die grote verwachtingen heeft van het werk van de zogenaamde revisitatiecommissie. Hij hoopt dat ze transparante en onderbouwde besluiten zal nemen aangaande het al dan niet herzien van de mijncontracten en de concessies die er het voorwerp van zijn. Net daarom wenst de Minister dan ook het Carter Center te steunen in haar door de Congolese overheid toevertrouwde expertise-opdracht. Minister De Gucht heeft er vertrouwen in dat het Center de noodzakelijke expertise zal mobiliseren om een dergelijke taak tot een goed einde te brengen, en hoopt dan ook dat andere donoren spoedig het Belgische voorbeeld zullen volgen. "België heeft in deze geen belangen te verdedigen tenzij dan die van het Congolese volk, die recht heeft op haar aandeel in de opbrengsten van de Congolese bodemrijkdommen". Het zijn deze opbrengsten die een betere dienstverlening door de overheid kunnen financieren. Het is dan ook van belang dat de Commissie, met steun van organisaties als het Carter Center, snel haar werkzaamheden in alle transparantie afrondt. Daarbij moet natuurlijk wel gewaakt worden over de rechtszekerheid van bonafide operatoren. Deze steun kadert in een globaal beleid van de Minister ter bevordering van de transparantie in de mijnsector, een thema dat ook nadrukkelijk aan bod kwam tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Veiligheidsraad afgelopen juni. Zo werd vorig jaar werd een "Task Force Mineral Ressources in Central Africa" (MIRECA) in het leven geroepen om initiatieven inzake certifiëring en tracering van ertsen voor te stellen, met specifieke aandacht voor de problematiek in de artisanale sector. Eerder dit jaar besliste België in het kader van een internationale conferentie over "good governance" aanzienlijke steun toe te kennen aan het "Extractive Industries Transparancy Initiative"(EITI), dat de transparantie in de financiële stromen in met name de mijnsector tracht te bevorderen. "Het is nu aan de Congolese regering om nog voor het einde van het jaar aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen als volwaardig EITI-begunstigde", besluit de Minister.