12 mei 2023 15:57

Financiële tussenkomst voor het transitiehuis in Mechelen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de verlenging van de exploitatie van het transitiehuis in Mechelen en keurt in dit kader ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een financiële tussenkomst voorziet voor dit project.

Transitiehuizen maken deel uit van het gedifferentieerd detentiebeleid van de federale regering. Het gaat om kleinschalige projecten waarbij bepaalde veroordeelden tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de straf door te brengen in een transitiehuis. Daarbij worden ze intens bijgestaan en begeleid om daarna terug en beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het transitiehuis van Mechelen is werkzaam sinds 1 september 2019. De eerste jaren fungeerde het transitiehuis als proefproject, dat uiteindelijk verlengd werd tot en met februari 2022. Een nieuwe oproep tot kandidaat-exploitanten resulteerde in de bestendiging van de exploitatie van het transitiehuis door STERKhuis. Het gaat om een opdracht van drie jaar, die jaarlijks hernieuwd wordt. Het eerste werkingsjaar liep ten einde op 28 februari 2023.

In dit kader wordt de exploitatie van het transitiehuis in Mechelen door het Samenwerkingsverband STERKhuis verlengd voor een periode van een jaar (tot 29 februari 2024). Daarnaast keurt de ministerraad via het ontwerp van koninklijk besluit ook een financiële tussenkomst van 1.304.587,94 euro goed voor het transitiehuis.