30 jun 2017 16:25

Financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen en de storting van een bedrag aan twee fondsen actief in fundamenteel onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen en de storting van een bedrag aan twee fondsen die actief zijn in fundamenteel onderzoek.

Het eerste ontwerp stelt het bedrag van de bijzondere toewijzing, toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de kostprijs van de tewerkstellingscellen, vast op 33 miljoen euro voor 2017. Het betreft een transfer van middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Het tweede ontwerp voert de programmawet van 27 december 2006 uit en verdeelt en bedrag van 36.321.441 euro tussen het Fonds national de la recherche scientifque (FNRS) en het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek-Vlaanderen (FWO):

  • FNRS : 18.288.318 euro
  • FWO : 18.033.123 euro

De ontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2017