05 sep 2008 12:50

Financiering van de sociale zekerheid

Wetenschappelijk onderzoek, alternatieve financiering en bijzondere vergoedingen voor de RVA

Wetenschappelijk onderzoek, alternatieve financiering en bijzondere vergoedingen voor de RVA

De ministerraad keurde negen ontwerpen van koninklijk besluit goed over de financiering van de sociale zekerheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Het ontwerp van koninklijk besluit dat artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor 2008 uitvoert, verdeelt het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen voor wetenschappelijk onderzoek: 16.516.330,71 euro is bestemd voor het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en 15.103.669,29 euro voor het Fonds national de la recherche scientifique.

Alternatieve financiering 2008

Het bedrag voor de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedraagt 4.720.000 euro.

De verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering voor de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bedraagt 3.400.000 euro.

Het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen bedraagt 19.810.000 euro.

Het bedrag voor de financiering van het betaald educatief verlof dat voorafgenomen wordt op de belasting van de toegevoegde waarde bedraagt 33.405.000 euro.

Het bedrag van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid als fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdragenverminderingen bedraagt 46.800.000 euro.

Het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek overeenkomstig het terugverdieneffect inzake sociale zekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten bedraagt 4.428.000 euro.

Bijzondere vergoedingen van de RVA

Het bedrag van de bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de tewerkstellingscellen bedraagt 11.180.000 euro.

De bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten bedraagt 17.116.000 euro.