20 nov 2015 14:17

Fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe verminderingen van de werkgeversbijdrage

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de inkomsten vastlegt van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Dat bedrag wordt toegewezen aan de sociale zekerheid voor het fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe verminderingen van de werkgeversbijdrage. 

Het bedrag wordt voor 2015 vastgelegd op 46,8 miljoen euro. Het gaat om een transfer van inkomsten, verkregen uit de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, naar het RSZ-globaal beheer.

Het ontwerp van koninklijk belsuit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.