29 feb 2016 11:02

FOD Economie ontving 559 klachten over frauduleuze reclameronselaars in 2015

Aanpak Economische Inspectie loont: 23 % minder klachten
Brussel, 29 februari 2016 – Vorig jaar ontving de Economische Inspectie van de FOD Economie 559 klachten tegen frauduleuze reclameronselaars. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2014, toen er 725 klachten waren. Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie: “De FOD Economie maakte van de bestrijding van frauduleuze reclameronselaars de voorbije jaren een prioriteit. Die aanpak loont: in 2015 ontvingen we 23 % minder klachten dan in 2014 en zelfs 59 % minder dan in 2013.” Via het nieuwe meldpunt, meldpunt.belgie.be, krijgen ondernemingen die in contact komen met een frauduleuze reclameronselaar snel en meteen advies.

Frauduleuze reclameronselaars kunnen ondernemingen op hoge kosten jagen. Uit een Benelux-studie van 2014 bleek dat de financiële schade van frauduleuze reclame opliep tot 1 miljard euro voor de Benelux.

Frauduleuze reclameronselaar: tot 5 jaar cel

Enkele belangrijke reclameronselaars werden vorig jaar strafrechtelijk vervolgd waarbij straffen uitgesproken werden tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf. De Economische Inspectie van de FOD Economie beroept zich hiervoor op specifieke Belgische wetsartikelen die reclameronselaars strafrechtelijk aanpakken. Nederland voerde overigens recent (januari 2016) ook een gelijkaardige wetgeving in, geïnspireerd op de Belgische.

De FOD Economie informeerde daarnaast de banksector over de modus operandi van de fraudeurs waardoor de banken dikwijls het bankrekeningnummer van de reclameronselaar blokkeren.

Preventie ook belangrijk

De FOD Economie zet sterk in op preventie, onder meer via een waarschuwingslijst van reclameronselaars op de website en via de facebookpagina Pasoplichting, maar ook door proactief politie en parketten in te lichten over deze problematiek.

Waarschuwing voor nieuwe reclameronselaar

Deze combinatie van preventieve en repressieve maatregelen verklaart de daling van het aantal klachten. “Waakzaamheid blijft wel geboden,” zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie. “Zo willen we momenteel waarschuwen voor Tele Verzeichnis Verlag (TVV) dat nu opereert onder de naam Centraal Handelsregister en zich valselijk op een Europese richtlijn beroept om nieuwe slachtoffers te maken. Van zodra men ingaat op het aanbod van Centraal Handelsregister is men volgens deze reclameronselaar gebonden aan een contract van 3 jaar tegen een prijs van 977 euro per jaar. Dit misleidende aanbod wordt bovendien na 3 jaar automatisch verlengd.”

Nieuw meldpunt geeft meteen advies

Ondernemingen die in contact kwamen met frauduleuze reclameronselaars kunnen dit voortaan melden op meldpunt.belgie.be. “Op dit nieuwe meldpunt kan een onderneming  aan de hand van gerichte vragen zeer makkelijk nieuwe frauduleuze reclameronselaars signaleren aan de FOD Economie. Bovendien krijgt ze een antwoord en advies op maat op het ogenblik dat ze de melding maakt. De onderneming weet meteen welke stappen ze nog kan ondernemen en wie haar daarbij kan helpen,” besluit Chantal De Pauw.

Hoe gaan frauduleuze reclameronselaars te werk?

De meest gangbare werkwijze bestaat erin een mailing te versturen per brief, fax of e-mail. Daarin vraagt men ondernemingen hun gegevens te corrigeren met het oog op een update. In feite is het ondertekende document echter een nieuw contract waaraan men voor 2 of 3 jaar gebonden is tegen buitensporige tarieven. De kwaliteit van de verleende dienst is bovendien erg middelmatig, als er al sprake is van enige dienstverlening.

Bij een tweede techniek wordt een factuur verstuurd die laat vermoeden dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. Betaalt men die factuur, dan gaat men op het aanbod in.

Bij een derde procedé worden handelaars geronseld via fax, telefoon en/of via bezoeken aan hun vestiging om hen ertoe aan te zetten in te tekenen voor een advertentie in een magazine dat verkocht wordt ten voordele van verschillende (goede) doelen, en/of in een meestal regionale brochure met zogenaamd grote impact.