20 jul 2022 21:17

FOD Justitie steunt Blue Heart: “Maak mensenhandel zichtbaar.”

Naar jaarlijkse gewoonte steunt de FOD Justitie de Blue Heart-campagne van de Verenigde Naties, in samenwerking met de lokale overheden en de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke en Sürya). In 2022 ligt de nadruk van de campagne op hoe technologie zowel een troef als een risico vormt in de strijd tegen mensenhandel.

Naar jaarlijkse gewoonte steunt de FOD Justitie de Blue Heart-campagne van de Verenigde Naties, in samenwerking met de lokale overheden en de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke en Sürya). In 2022 ligt de nadruk van de campagne op hoe technologie zowel een troef als een risico vormt in de strijd tegen mensenhandel.

Op maandag 25 juli geeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne het officiële startschot aan de Belgische campagne in het Atomium. Hij kondigt daarbij de lancering van een centraal meldpunt voor mensenhandel aan. In aanloop naar de Werelddag tegen mensenhandel op 30 juli zetten alle partners zich een week lang in om mensen bewuster te maken van de impact van mensenhandel. Dit jaar focust de campagne op het belang van technologie en hoe dat mes aan twee kanten snijdt: criminelen kunnen slachtoffers online snel en anoniem in de val lokken, terwijl de overheid ook gerichter misbruik kan opsporen en personen in gevaar vlotter kan bereiken.

We spreken van mensenhandel wanneer criminelen mensen werven, vervoeren, opvangen of de controle over hen nemen om deze personen uit te buiten. In België zien we vooral economische en seksuele uitbuiting. Door de evolutie van de sociale media gebeurt dit ook steeds vaker digitaal.

Mensenhandel is een verdoken vorm van criminaliteit die ook in België aanwezig is. Iedereen kan ermee in aanraking komen in het dagelijks leven, zonder dit te beseffen. Achter goedkope kleding, een wel erg betaalbare carwash of manicure, of de supersnelle levering van een postpakketje kán immers een vorm van uitbuiting schuilgaan.

Maak mensenhandel zichtbaar

Om die strijd te steunen, heeft de FOD Justitie, in samenwerking met de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel., een communicatieaanbod ontwikkeld om mensen te sensibiliseren. Met nieuwe affiches onder de noemer “Maak mensenhandel zichtbaar” en bestaande brochures, verhogen we onze alertheid, maken we mensen bewust van de aanwezigheid van slachtoffers in onze omgeving, en nodigen we ze uit om signalen van uitbuiting beter te herkennen.

Deze dag is de gelegenheid om licht te werpen op al de slachtoffers die in België worden uitgebuit maar die we vandaag helaas niet bereiken
zeggen de directeurs van de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffer van mensenhandel (Sarah De Hovre van PAG-ASA, Klaus Vanhoutte van Payoke, Christian Meulders van Sürya)

Aanpak van mensenhandel

Volgens het laatste internationaal verslag van de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) is de problematiek rond mensenhandel nog toegenomen sinds de coronacrisis. De groeiende maatschappelijke ongelijkheid zorgt voor meer economische kwetsbaarheid terwijl oorlog nieuwe stromen van vluchtelingen creëert.

Op Belgisch niveau coördineert de Interdepartementale Coördinatiecel de strijd tegen mensensmokkel en -handel. In 2022 was daarbij ook aandacht voor de bescherming van Oekraïense (niet-begeleide minderjarige) vluchtelingen. In overleg spannen verschillende actoren (opvangcentra, federaal parket, politie, Child Focus, de sociale inspectiediensten, …) zich in om vluchtelingen te informeren over hun rechten, het aanbod van hulpverlening en het risico op mensensmokkel- en handel.

In 2021 stelden de politiediensten in België 312 gevallen van mensenhandel vast. De eerste vaststellingen gebeuren vaak door eerstelijnspolitiediensten, maar zeker ook door partners zoals de inspectiediensten, ziekenhuizen… Wanneer er aanwijzingen zijn dat het om ernstige en georganiseerde uitbuiting gaat, wordt een onderzoek opgestart binnen de Federale Gerechtelijke Politie. In 2021 werden er door federale speurders zo’n 95.000 werkuren geïnvesteerd in onderzoek naar mensenhandel. De aanpak van mensenhandel, georganiseerde criminaliteit en misdrijven tegen de fysieke en psychische integriteit zijn ook als belangrijke veiligheidsthema’s opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025.

Steun Blue Heart

  • Like en deel de posts op sociale media met de hashtag #EndHumanTrafficking
  • Ontdek het informatieaanbod

Vragen?

press@just.fgov.be