15 feb 2018 14:57

FOD Mobiliteit vereenvoudigt inschrijvingsprocedure voertuig bij verhuis

Vanaf 19 februari veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Adreswijziging
Voortaan moet je na een verhuis niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het papieren inschrijvingsbewijs van je voertuig te laten aanpassen met je nieuwe adres. Wanneer je je verhuis aangeeft bij je nieuwe gemeente, wordt je adres automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Je oude adres blijft gewoon op je papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een mooie vereenvoudiging dus voor de burger en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.

 

Verhuis naar het buitenland
Wie naar het buitenland verhuist, en dus niet meer officieel ingeschreven is in een Belgische gemeente, moet zijn Belgische nummerplaat binnen de 15 dagen aan de DIV terug bezorgen. Dit kan ofwel via de post, of via de verschillende DIV-antennes.

 

Minimumleeftijd voor de inschrijving van een voertuig
De minimumleeftijd om een voertuig op je naam in te schrijven wordt 16 jaar. Vanaf die leeftijd kun je al een rijbewijs voor een bromfiets behalen, en die bromfiets dus ook op je eigen naam inschrijven. Tot nog toe was er geen  minimumleeftijd. Dit maakte het mogelijk om  voertuigen op naam van minderjarigen in  te schrijven die noch de eigenaar, noch de bestuurder van dit voertuig zijn. Het is dan ook een logische stap om hieraan een einde te stellen.

 

Meer info
Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be