25 mei 2012 13:24

Fondsen van de Nationale Instelling voor Radioactief afval en splijtstoffen - tweede lezing

De ministerraad gaat akkoord in tweede lezing met het ontwerp van koninklijk besluit dat de opdracht en de werkingsmodaliteiten van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) op het vlak van de aanleg van fondsen wijzigt*. Het ontwerp wordt voor advies aan het Raad van State voorgelegd.

Het ontwerp:

  • voert de leidende principes in om de retributies te berekenen waarmee het langetermijnfonds voor de langdurige opslag en berging van radioactief afval wordt gespijsd
  • richt een toezichtscomité op dat de bestemming van de middelen op lange termijn zal controleren
  • bepaalt hoe de controle van het lokaal fonds zal plaatsvinden (de middelen komen uit het fonds voor middellange termijn)

Het huidige kb neemt de wijzigingen over die artikelen 178 tot 185 van de programmawet van 29 december 2010 in de oprichtingswet van NIRAS aanbrachten.

*wijziging van het kb van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling van het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.