22 dec 2016 18:35

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling: laatste oproep

Journalisten kunnen zich nog tot 7 januari kandidaat stellen voor de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling”. Deze - zevende - editie van de Persprijs is bestemd voor de gedrukte media (kranten en tijdschriften) en e-publicaties. Dit jaar gaat extra aandacht naar artikelen over onderwijs/educatie met betrekking tot klimaatverandering en klimaatbeleid. 

Met zijn persprijs wil de FRDO journalistieke producten bekronen die een perspectief van duurzame ontwikkeling hanteren. Dit houdt aandacht in voor zowel economische, ecologische als sociale invalshoeken, als voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief. Het onderwerp kan zeer uiteenlopend zijn, en bijvoorbeeld te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, voeding, armoede, klimaat, toerisme …
De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor de editie 2017 komen kranten- en tijdschriftartikelen in aanmerking die gepubliceerd werden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016, en internetpublicaties (e-zines, blogs) die in deze periode online geplaatst zijn.
De FRDO reikt zes prijzen uit, en minstens twee ervan gaan naar artikelen over onderwijs of educatie met betrekking tot klimaatverandering en klimaatbeleid. De raad organiseerde trouwens een forum over dit thema onder de titel “Jongeren in de bres voor het klimaat – leerpraktijken voor duurzaamheid”.
De laureaten van de Persprijs worden aangeduid door een jury die bestaat uit communicatie-deskundigen van de leden van de raad, en ontvangen naast een geldsom van 1000 EUR ook een originele en duurzame trofee. De prijsuitreiking  vindt plaats begin 2017.
Het volledige reglement vindt u hier.