17 mei 2013 12:50

Gebruiksrechten voor radiofrequenties voor mobiele communicatie in luchtvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt voor de gebruiksrechten van radiofrequenties voor mobiele communicatienetwerken in luchtvaartuigen (MCA) in België.

De operatoren kunnen sommige radiofrequenties gebruiken in de 1800 MHz-band, om MCA-diensten aan te bieden op voorwaarde dat ze de diensten vooraf melden bij het Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatiediensten (BIPT). Het gaat om een algemeen stelsel van machtiging. Om de mobiele netwerken op het land te beschermen, mogen de MCA-diensten niet onder 3000m hoogte worden gebruikt. De maatregel is het gevolg van een Europese beslissing die de lidstaten vraagt om de maatregelen te nemen die nodig zijn om het gebruik van MCA-diensten op luchtvaartuigen, die ingeschreven zijn op hun grondgebied, toe te laten. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie, het overlegcomité en de Raad van State.