25 okt 2006 10:37

Gemengde Commissie België/Rwanda

De Rwandese Staatssecretaris belast met de Samenwerking, Mevrouw Rosemary Museminali, en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker hebben de Sessie voorgezeten van de Gemengde Commissie tussen België en Rwanda die werd gehouden te Kigali op 23 oktober.

De Rwandese Staatssecretaris belast met de Samenwerking, Mevrouw Rosemary Museminali, en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker hebben de Sessie voorgezeten van de Gemengde Commissie tussen België en Rwanda die werd gehouden te Kigali op 23 oktober.

Gemengde Commissie België/Rwanda Brussel, 24 oktober 2006. De Rwandese Staatssecretaris belast met de Samenwerking, Mevrouw Rosemary Museminali, en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker hebben de Sessie voorgezeten van de Gemengde Commissie tussen België en Rwanda die werd gehouden te Kigali op 23 oktober. De besprekingen van de Sessie van de Gemengde Commissie werden gehouden in een sfeer van perfecte verstandhouding en gastvrijheid. Buiten het rechtstreekse kader van de Gemengde Commissie werd Minister Armand De Decker in audiëntie ontvangen door de President van de Republiek, Paul Kagame. Na afloop van de werken hebben de twee Delegatiechefs de stand van de samenwerking doorgenomen tussen hun respectievelijke landen alsook de politieke situatie op regionaal en internationaal niveau. Op bilateraal vlak zijn de twee partijen overeengekomen over de volgende te ondernemen acties om de relaties van vriendschap en samenwerking die het resultaat zijn van geschiedenis nog meer te versterken. De geleidelijke overgang van de Belgische hulp, van de Project-programma aanpak naar de sectorale aanpak ; De herziening van de projectcyclus, om hun uitvoering te versnellen ; Een partnerschap gebaseerd op het ownership van de agenda van de programma's door het begunstigde land ; De oprichting van een gemengd opvolgings- en evaluatiecomité dat indien nodig beslissingen zal nemen over de nieuwe benoemingen en dat eenmaal per jaar zal worden gehouden. De werken van de Gemengde Commissie hebben toegelaten om de enveloppe te bepalen van het Indicatieve Samenwerkingsprogramma voor de periode 2007-2010 die 140 miljoen euro zal bedragen. Deze enveloppe zal verdeeld worden over de prioritaire sectoren van de interventie van de Belgische hulp aan Rwanda, namelijk : : - 62 miljoen euro voorbehouden voor de plattelandsontwikkeling; - 40 miljoen euro voor het domein van de gezondheidszorg; - 13 miljoen euro toegekend aan de domeinen van het onderwijs en de vorming; - 13 miljoen euro voor de sector van het goed bestuur; - 12 miljoen euro die multisectoraal zijn toegekend. Bovendien werden na afloop van de Gemengde Commissie meerdere nieuwe samenwerkingsakkoorden getekend, betreffende interventies overeengekomen tijdens het Indicatieve Samenwerkingsprogramma 2004-2006, voor een totaalbedrag van 22.555.147 euro : - de oprichting van een fonds voor Onderzoek en Expertise; - hulp aan de sector van het microkrediet door de activering van een kredietlijn ten gunste van de Rwandese Ontwikkelingsbank ; - institutionele steun aan de geïntegreerde strijd tegen malaria in Rwanda; - steun aan het Universitaire Ziekenhuiscentrum van Kigali; - steun aan de JESS (Joint Education Sector Support) ; - bouw van de elektriciteitslijn Kigali-Kiyumba (Ndiza); - steunprogramma aan de herbebossing; - steunprogramma aan de infrastructuren van de opleidingen in het domein van de gezondheidszorg bij de UNR (Université Nationale du Rwanda) Op het vlak van de regionale samenwerking hebben de twee delegaties vruchtbare gesprekken gehad over : - de opleving van de CEPGL (Economische Gemeenschap van de Grote Meren) in de geest van het proces van Brussel van juli 2004; - vrede en veiligheid in de Regio van de Grote Meren; - het proces van Dar-Es-Salaam op de Internationale Conferentie over de Regio van de Grote Meren. Uit naam van de Belgische Regering heeft Minister Armand De decker zijn dank geuit aan het Volk en aan de Regering van de Republiek van Rwanda voor de hartelijke gastvrijheid die ze hemzelf zowel als zijn delegatie hebben toebedeeld. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be