14 nov 2013 10:32

Gezamenlijk persbericht van de Belgische regering en BNP Paribas

De Belgische regering en BNP Paribas delen mee dat zij een akkoord hebben bereikt over de overdracht aan BNP Paribas van de deelneming van 25% die de Belgische Staat houdt in BNP Paribas Fortis voor een prijs van 3,25 miljard euro.

Deze deelneming werd verworven in 2008-2009 als gevolg van de transacties in het kader van de verslechterde financiële toestand van Fortis Bank Belgium (nu BNP Paribas Fortis).  Na afloop van deze transacties hield de Belgische Staat (via de FPIM) 25% van de aandelen van Fortis Bank Belgium aan, terwijl de overige 75% werden aangehouden door BNP Paribas.  Na het succes van de overdracht van de gestructureerde kredieten portfolio van Royal Park Investments in mei dit jaar, is deze transactie een nieuwe stap in de afbouw door de Belgische Staat van haar investeringen in Fortis Bank Belgium.

Het strategische plan van BNP Paribas Fortis genaamd “Bank for the Future” dat werd bekendgemaakt op 25 maart 2013, zal verder worden uitgevoerd en de governance van BNP Paribas Fortis zal de Belgische identiteit van de instelling blijven weerspiegelen, onder meer door een adequate vertegenwoordiging van onafhankelijke Belgische bestuurders in de raad van bestuur tot 2020 en door de aanwezigheid van expertisecentra in België.

De Belgische Staat zal een meerwaarde van ongeveer 900 miljoen euro verwezenlijken bij de voltooiing van de transactie.

De negatieve impact van de transactie op de “Common Equity Tier 1 Basel 3” ratio van de BNP Paribas Groep is geschat op ongeveer 50 basispunten, en de transactie zal een positieve invloed van ongeveer 3% hebben op het geschatte pro forma netto inkomen per aandeel voor 2013.

Eerste Minister Elio Di Rupo en Minister van Financiën Koen Geens hebben na afloop van de Ministerraad het volgende verklaard: “De doelstellingen die door de Regering werden gesteld op het ogenblik van de initiële investering door de Belgische Staat zijn volledig voltooid.  De bank heeft zich aan haar verbintenissen gehouden ondanks het moeilijke klimaat.  Het moment was daarom gekomen voor de Belgische Staat om haar belang in BNP Paribas Fortis te verkopen.  Wij hebben vertrouwen in de capaciteiten van de bank om haar rol binnen de Belgische economie te behouden.  De opbrengst van 3 250 miljoen euro zal de Belgische Staat helpen haar doelstellingen inzake staatsschuld te bereiken.  De Belgische Staat is bovendien verheugd over de zeer belangrijke investering gedaan door BNP Paribas in België voor twee data centers voor de gehele groep.” 

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas, verklaarde het volgende: “Het partnership met de Belgische Staat heeft de noodzakelijke stabiliteit gebracht om de integratie te laten plaatsvinden in de beste omstandigheden voor de werknemers en de klanten van de bank.  We zijn de Belgische Staat, die ook één van onze belangrijkste aandeelhouders blijft, dankbaar voor deze samenwerking.  Wij zullen BNP Paribas Fortis verder ontwikkelen in overeenstemming met de principes die wij tijdens de integratiefase hebben toegepast, zowel voor sociale zaken als wat betreft de ondersteuning van de economie.”

Herman Daems, Voorzitter van de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis, verklaarde het volgende: “De integratie met BNP Paribas is gunstig geweest voor al onze ‘stakeholders’.  Onze aandeelhouder BNP Paribas steunt ons ten volle in onze strategie ten dienste van onze klanten en deze transactie zal ons engagement voor hen en voor de Belgische economie niet aantasten.  Ik hou eraan om onze klanten en onze medewerkers te bedanken voor hun bijdragen.”