25 jun 2009 22:00

Gilad Shalit

Naar aanleiding van de derde verjaardag van drie jaar gevangenschap van de Israëlische sergeant Gilad Shalit, wil Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn ongerustheid uitspreken over het lot van de te talrijke gevangenen die overal op de wereld worden vastgehouden in het kader van conflicten. Niet zelden wordt hen daarbij elk contact ontzegd met hun naaste familie en vrienden.

Naar aanleiding van de derde verjaardag van drie jaar gevangenschap van de Israëlische sergeant Gilad Shalit, wil Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn ongerustheid uitspreken over het lot van de te talrijke gevangenen die overal op de wereld worden vastgehouden in het kader van conflicten. Niet zelden wordt hen daarbij elk contact ontzegd met hun naaste familie en vrienden.

Brussel, 25 juni 2009 Naar aanleiding van de derde verjaardag van drie jaar gevangenschap van de Israëlische sergeant Gilad Shalit, wil Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zijn ongerustheid uitspreken over het lot van de te talrijke gevangenen die overal op de wereld worden vastgehouden in het kader van conflicten. Niet zelden wordt hen daarbij elk contact ontzegd met hun naaste familie en vrienden. Zo een lange incommunicado opsluiting is niet alleen in strijd met het internationaal recht maar komt ook neer op een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, wat absoluut verboden wordt door de Internationale Conventie tegen Marteling van de VN. De Minister betreurt dat onder meer in het Midden Oosten gevangenen door de partijen in het conflict worden gebruikt als pasmunt en zo de grondrechten schenden om puur politieke redenen. Karel De Gucht roept op tot respect van niet enkel het recht maar ook eenvoudig van de menselijkheid ten aanzien van de slachtoffers en hun families. België steunt onvoorwaardelijk de humanitaire actie van het Internationale Rode Kruis. Die actie is gebaseerd op het internationale humanitaire recht en bestaat onder meer uit bezoeken aan gevangenen uit conflictsituaties, het nagaan van hun levensomstandigheden en de gevangenen toelaten persoonlijk contact te houden met hun naasten. De Minister betreurt dat een aantal overheden en strijdende groepen - waaronder Hamas in het geval van sergeant Shalit - de humanitaire actie van het Rode Kruis verhinderen of beperken. Karel de Gucht is van oordeel dat respect voor de menselijke waardigheid door alle partijen een eerste voorwaarde is om vrede te brengen in conflictsituaties in het Midden Oosten en elders.