09 feb 2006 08:20

GOEDKEURING VAN DE EUROPESE GRONDWET

Het grondwettelijk verdrag is nu goedgekeurd door het federaal Parlement en door alle parlementaire assemblees van de Gewesten en de Gemeenschappen.

Het grondwettelijk verdrag is nu goedgekeurd door het federaal Parlement en door alle parlementaire assemblees van de Gewesten en de Gemeenschappen.

GOEDKEURING VAN DE EUROPESE GRONDWET Brussel, 8/02/2006. Het grondwettelijk verdrag is nu goedgekeurd door het federaal Parlement en door alle parlementaire assemblees van de Gewesten en de Gemeenschappen. De Eerste Minister Guy Verhofstadt, de Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en de Staatssecretaris voor Europese zaken Didier Donfut prijzen zich gelukkig met de voltooiing van de parlementaire procedures die de weg opent naar een formele ratificatie van het grondwettelijk verdrag door België. Door het voortzetten van haar interne goedkeuringsprocedures heeft België zich ingeschreven in de geest van de verklaring van de Europese Raad van juni 2005 die, ondanks haar besluit tot een bezinningsperiode, onderlijnd heeft dat de referenda in Frankrijk en Nederland de geldigheid van het ratificatieproces niet ter discussie gesteld hebben. Veertien landen, dus een meerderheid van de lidstaten die een meerderheid van de bevolking van de Unie vertegenwoordigen, hebben de Europese Grondwet reeds goedgekeurd. Het is echter van belang dat elkeen van de lidstaten zich kan uitspreken over de tekst van het grondwettelijk verdrag. België drukt dan ook de hoop uit dat de staten die zich hierover nog niet uitgesproken hebben hun eigen ratificatieproces voortzetten.