28 jun 2006 13:10

Goedkeuring van het nieuwe Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen België en Ecuador

Goedkeuring van het nieuwe Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen België en Ecuador

Goedkeuring van het nieuwe Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen België en Ecuador

Brussel, 27 juni 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zit vandaag, 27 juni 2006, de VIIde Gemengde Commissie voor tussen België en Ecuador. Dit overleg op hoog niveau plaatst zich in de rechte lijn van een samenwerkingstraditie tussen Ecuador en België die bijna 30 jaar teruggaat. Na afloop van deze Gemengde Commissie zal het Indicatieve Samenwerkingsprogramma voor de vier volgende jaren worden aangenomen. Het voorziet een totaalbedrag van 32 miljoen euro voor de periode 2007-2010. Het belangrijkste doel van dit programma is te strijden tegen de armoede en de sociale uitsluiting. Dit is waarom de weerhouden prioritaire sectoren de plattelandsontwikkeling zijn en de toegang tot de gezondheidszorg. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be