02 feb 2018 15:42

Goedkeuring van overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord en drie overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen goed.  

Ter uitvoering van de wet van betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gaat de ministerraad akkoord met de volgende nieuwe overeenkomsten:

  • het akkoord met de artsen
  • nationale overeenkomst met de logopedisten
  • nationale overeenkomst met de audiciens
  • nationale overeenkomst met de kinesitherapeuten

Het akkoord en de overeenkomsten mogen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.