28 sep 2021 16:51

Gov Buys Innovation brengt overheidsorganisaties met een uitdaging en innovatieve bedrijven samen

NIDO, het innovatielab van de FOD Beleid en Ondersteuning heeft met Gov Buys Innovation een platform ontwikkeld dat innovatie centraal stelt en innovatieve oplossingen zoekt voor maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen bij de overheid. Het platform heeft haar testfase doorstaan en kan terugkijken op een aantal interessante uitdagingen die marktverkenning en experimenteren stimuleren.

Innoverende overheid

Een innoverende overheid? Kan dat? Het antwoord is ja. Innovatie is alomtegenwoordig, ook in overheidsorganisaties. Met NIDO beschikt de federale overheid bovendien over een innovatielab dat ambtenaren een veilige omgeving en een slimme aanpak biedt om te experimenteren met nieuwe en duurzame oplossingen voor de uitdagingen van de federale overheid. NIDO helpt bij het opsporen van uitdagingen, ondersteunt bij het zoekproces naar nieuwe oplossingen en helpt bij de aankoop van experimenten om een antwoord te bieden op de uitdaging.

Ook tijdens de experimenteerfase zelf, stelt NIDO zijn expertise ter beschikking. In 2020 heeft NIDO het platform Gov Buys Innovation gelanceerd.

Eén platform, oneindig veel mogelijkheden

Het hoofddoel van het platform is om overheidsdiensten met uitdagingen te koppelen aan bedrijven die hen daar een innovatieve oplossing voor kunnen bieden. Het platform is ook een plek waar overheidsdiensten inspiratie opdoen. Bedrijven kunnen er namelijk hun innovatieve oplossingen komen promoten, en ambtenaren kunnen er zoeken of ze antwoorden op een bepaalde behoefte vinden. Gov Buys Innovation heeft dan ook de ambitie om uit te groeien tot een ware marktplaats.

De aandacht voor de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor KMO’s en startups is één van mijn prioriteiten. Deze kleine ondernemingen, die het gros van het Belgische economische weefsel uitmaken, hebben het moeilijker om hun plaats te vinden bij gewone overheidsopdrachten, onder meer als gevolg van administratieve belemmeringen. De werkzaamheden van NIDO en het Gov Buys Innovation-platform gaan deze uitdaging juist aan door onze gedreven en oplossingsgerichte projectleiders en de innovatieve oplossingen van de markt met elkaar in contact te brengen. Op die manier geeft de federale overheid het goede voorbeeld en zet ze zich creatief in door voor een vernieuwende aanpak te kiezen en ideeën met potentieel te ondersteunen en binnen te halen.
Petra De Sutter
Federaal minister van Ambtenarenzaken

Innovatieve bedrijven en meer bepaald startups en kmo’s krijgen de innovatiewind in de zeilen

Op het platform Gov Buys innovation kunnen bedrijven zich kandidaat stellen om een uitdaging van een overheidsorganisatie op te lossen. Kmo's en startups vallen bij gewone overheidsopdrachten vaak uit de boot omwille van administratieve obstakels. NIDO neemt deze obstakels weg. Het lab legt bij de uitdagingen dan ook de klemtoon op beperkte administratieve last voor zowel bedrijf als ambtenaar, verhoogde transparantie en feedback, makkelijk toegankelijk om in dialoog te gaan en vooral de kans om zelf mee te denken over een mogelijke oplossing. Het geheim achter deze experimenteer-aanpak is de focus op overheidsopdrachten van beperkte omvang.

Het platform stimuleert dus niet alleen innovatie, het geeft ook jonge en kleinere bedrijven de wind in de zeilen om samen te werken met de overheid. Innovatie bevorderen via experimenteren? Het kan!
Frédéric Baervoets
Manager Innovatielab NIDO

Resultaten met maatschappelijk belang

Het voorbije jaar heeft Gov Buys Innovation gezorgd voor innovatieve oplossingen voor niet minder dan 6 uitdagingen. Eén van de sprekende voorbeelden is de uitdaging die gelanceerd is voor de 112-centrales om oplossingen te zoeken om bedoelde en onbedoelde telefoonoproepen te herkennen. Hierdoor kunnen levens gered worden. Deze uitdaging werd als sprekend voorbeeld gebruikt om Gov Buys Innovation tastbaar te maken.

Meer informatie over deze uitdaging vind je in dit filmpje:  Gov Buys Innovation & 112 - YouTube

Een andere uitdaging is die van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij zoeken een oplossing om gebruikers te helpen om online vlotter en sneller de juiste informatie te vinden over de GDPR-wetgeving en -jurisprudentie. 

Meer info: Gov Buys Innovation (belgium.be)

Het project heeft ons geleerd dat we kunnen en moeten inzetten op innovatie om de burger nog beter van dienst te zijn. Samen met NIDO gaan we hier verder aan werken.
Koen Van Schuerbeeck
Adjunct-directeur 112

Over FOD BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in de domeinen: digitale transformatie, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en overheidsopdrachten.