22 mei 2017 17:07

Grote Benelux-controle op vervoer met touringcars: 59 touringcars gecontroleerd, 18 overtredingen vastgesteld

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op vrijdag 18 mei, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met touringcars. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben controles op autocars uitgevoerd in België (parking van het attractiepark Bobbejaanland te Lichtaart en parking van de Grotten van Han in Han-sur-Lesse) in Nederland (Parkeerplaats Rijkswaterstaat Moerdijk langs de A16) en het Groothertogdom Luxemburg (autoroute Dudelange - Zoufftgen).  Op de controlelocaties waren collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen als observator. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden touringcars gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. De inspecteurs controleerden in totaal  59 touringcars in de Benelux (32 BE  + 22 NL  + 5 LU) waarvan 14 in overtreding waren ( 6 BE + 8 NL + 0 LU). In totaal werden  18  ( 8 BE + 10 NL  + 0 LU) overtredingen vastgesteld.  

Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij een uitvoeringsafspraak waarin dit verdrag voorziet, kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid. Hiermee vervullen de drie landen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de achtste  keer dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader.

Resultaten in België

Aantal gecontroleerde touringcars: 32

Aantal touringcars in overtreding: 6

Totaal aantal overtredingen: 8

Overtredingen: 1 overtreding op de tachograaf (fraude), 3 overtredingen op boorddocumenten, 1 overtreding op gebruik veiligheidsgordel en 3 overtredingen op rij- en rusttijden

Resultaten  in Nederland

De inspecteurs controleerden in totaal 22 bussen in Nederland, waarvan 12 van Nederlandse busbedrijven. In totaal stelden de inspecteurs bij 8 bussen overtredingen vast variërend van een verlopen tachograafkeuring tot verkeerde reisbladen. Één chauffeur moest ter plekke 1210 euro betalen omdat hij zijn tachograafschijven, geldige keuring voor de tachograaf en vergunning niet kon tonen.

Resultaten  in Luxemburg

De Luxemburgse douane heeft 5 touringcars gecontroleerd. Er werden geen inbreuken vastgesteld.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:

België

Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer

De heer Sven Heyndrickx  

Gsm : +32(0)473 83 64 90 

E-mail: pers@mobilit.fgov.be

Nederland

Woordvoerder Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Milieu

Mevrouw Lianne Sleutjes

Gsm : +31.06 46 89 33 97

E-mail: persvoorlichting@ilent.nl

 

Luxemburg

Verantwoordelijke Publieke Relaties,  Administratie Douane en Accijnzen

Mevrouw Nadine BACK-SCHOLTES 

Tel. +352.2818-2206

E-mail: nadine.scholtes@do.etat.lu

Benelux

Verantwoordelijke publieke relaties en communicatie,  Secretariaat-Generaal Benelux Unie

De heer Nick Van Haver

Tel. +32.02.519.38.30 / Gsm : +32.479.061.604

E-mail : n.vanhaver@benelux.int