02 feb 2017 11:26

Grote Benelux-controle op vrachtwagentransport

Bijna 40% van gecontroleerde voertuigen in overtreding, in totaal 62 inbreuken vastgesteld.

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op woensdag 1 februari 2017, op hetzelfde moment en op 7 verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het vrachtwagentransport. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, Brussel Mobiliteit – Directie Verkeersveiligheid, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, ondersteund door la Police Domaniale du SPW (Service public de Wallonie), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben controles op vrachtwagens uitgevoerd in België (Parking E17 te Kruishoutem richting Kortrijk, Parking E19-E42 te Maisières richting Namen), Nederland (Geldrop, Moerdijk, Bodegraven en Zwolle) en het Groothertogdom Luxemburg (La croix de Gasperich).  Op de controlelocaties waren telkens collega-controleurs aanwezig van de andere regio of uit andere Benelux-landen als observator. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.


Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden, boorddocumenten en overlading. De inspecteurs controleerden 84 vrachtwagens in de Benelux (32 BE  + 36 NL  + 16 LU) waarvan 31 in overtreding waren ( 9 BE + 14 NL + 8 LU). In totaal werden  62  ( 10 BE + 17 NL  + 35 LU) inbreuken vastgesteld. 


Benelux-samenwerking  en veiligheid
Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij een uitvoeringsafspraak waarin dit verdrag voorziet, kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de zevende keer dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader.


Resultaten in België
Aantal gecontroleerde voertuigen : 21 niet-Belgische vrachtwagens, 10 Belgische vrachtwagens en 1 niet-Belgische autocar. Aantal voertuigen in overtreding : 8 vrachtwagens en 1 autocar. De vastgestelde overtredingen : 6 x overlading, 1 x Rij- en rusttijden, 1x defecte tachograaf, 1x fraude (manipulatie tachograaf), 1 x ontbreken vervoersdocument. Totaal aan geïnde boetes: 30 048 euro.


Resultaten  in Nederland
Van de 36 gecontroleerde vrachtwagens waren er 14 in overtreding. In totaal werden er 17 inbreuken vastgesteld. Er zijn hiervoor 6 boetes uitgedeeld; onder meer voor tachograaffraude en twee maal voor het niet gebruiken van de bestuurderskaart als bijrijder hetgeen wel verplicht is. Eén chauffeur mocht niet meer verder rijden omdat hij met zijn tachograaf had geknoeid. Voor 11 overtredingen van de rij- en rusttijden zijn waarschuwingen gegeven. Van de gecontroleerde wagens kwamen er 8 uit Nederland, 26 uit de rest van de EU en 2 van buiten de Europese Unie.  


Resultaten  in Luxemburg
Tien Luxemburgse douaniers en twee collega's uit België namen deel aan de Benelux-controle. Er werden 16 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan 8 in overtreding bleken. Een totaal van 5580 euro werd geïnd  voor 35  overtredingen. Meer in detail betrof het 30 inbreuken op de rijtijd, 3 inbreuken (overbelasting, overschrijding lengte /breedte), 2 inbreuken op het Eurovignet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:
België
• Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
De heer Sven Heyndrickx  
Gsm : +32(0)473 83 64 90
E-mail: pers@mobilit.fgov.be
• Woordvoerder Brussel Mobiliteit
Mevrouw Inge Paemen
E-mail: ipaemen@gob.brussels
Tel: +32 02 204 22 00

• Woordvoerder Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer
Mevrouw Veva Daniels
E-mail : veva.daniels@mow.vlaanderen.be
Tel. : +32 499 55 67 33
• Woordvoerder van  Service public de Wallonie (SPW) :
Mevrouw Laurence Zanchetta
E-mail : laurence.zanchetta@spw.wallonie.be
Tel. : +32 (0) 81 77 27 07   / +32 (0)470 99 18 60
Nederland
Woordvoerder Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Milieu
Mevrouw Lianne Sleutjes
Gsm : +31.06 46 89 33 97
E-mail: persvoorlichting@ilent.nl

Luxemburg
Verantwoordelijke Publieke Relaties,  Administratie Douane en Accijnzen
De heer Steve Wildschutz
Tel. +352.2818-2256
E-mail: steve.wildschutz@do.etat.lu
Benelux
Verantwoordelijke publieke relaties en communicatie,  Secretariaat-Generaal Benelux Unie
De heer Nick Van Haver
Tel. +32.02.519.38.30 / Gsm : +32.479.061.604
E-mail : n.vanhaver@benelux.int