27 nov 2012 10:17

Herlancering platform Biopharma

In het kader van de Federale relancestrategie hebben de Federale regering en de Belgische farmasector het overlegplatform Biopharma geherlanceerd.

In het kader van de Federale relancestrategie hebben de Federale regering en de Belgische farmasector het overlegplatform Biopharma geherlanceerd.

Vandaag vond in de ambtswoning van de Premier de installatievergadering plaats. Naast de Eerste Minister, een aantal vicepremiers en de bevoegde ministers, namen vertegenwoordigers van de vijf grote farmabedrijven in ons land (UCB, GSK, Janssen, Pfizer en Baxter) deel aan de vergadering, net als vertegenwoordigers van de sectororganisaties (Pharma.be en Essenscia/bio.be) en de administratie (RIZIV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Het platform, dat in 2005 voor het eerst samenkwam op initiatief van de regering-Verhofstadt, wil de farmaceutische investeringen in ons land verder verankeren en nagaan hoe men nieuwe investeringen kan aantrekken.

De bedoeling van deze overlegstructuur is in de eerste plaats te luisteren naar de noden van de betrokken bedrijven om zo tot concrete beleidsvoorstellen te komen.

Daartoe worden vijf werkgroepen samengesteld rond de volgende thema’s:

  1. Het ondernemersklimaat voor de farmasector, met inbegrip van de fiscale omgeving (o.l.v. de Minister van Financiën).
  2. Bescherming van de intellectuele eigendom en de toegang tot de markt (o.l.v. de Minister van Volksgezondheid).
  3. Ondersteuning aan de Belgische innoverende farmaceutische industrie in het buitenland (o.l.v. de Minister van Buitenlandse Zaken).
  4. Samenwerking met het Geneesmiddelenagentschap (o.l.v. de Minister van Volksgezondheid).
  5. Relance (tewerkstelling en opleiding) (o.l.v. van de Eerste Minister)

De werkgroepen zullen hun resultaten aan het platform voorstellen tegen juni 2013.

Na de High Level Group Chemie en Life Sciences is het platform Biopharma de tweede duurzame overlegstructuur met de industrie die door de regering wordt heropgericht. Zoals vermeld in de beleidsverklaring staat de Federale regering open voor een gelijkaardige samenwerking met andere sectoren.

Met een tewerkstelling van meer dan 30.000 werknemers en een jaarlijkse export goed voor meer dan 36 miljard euro, speelt de farmasector een cruciale rol in de Belgische economie.