28 jan 2009 12:46

Herstel Palestijnse kinderen uit Gaza

België heeft zoals bekend de medische zorg opgenomen over zes Palestijnse slachtoffers uit Gaza. De gezondheidstoestand van de patiënten evolueert over het algemeen gunstig en tijdens de komende dagen kunnen enkelen onder hen al het hospitaal verlaten.

België heeft zoals bekend de medische zorg opgenomen over zes Palestijnse slachtoffers uit Gaza. De gezondheidstoestand van de patiënten evolueert over het algemeen gunstig en tijdens de komende dagen kunnen enkelen onder hen al het hospitaal verlaten.

Brussel, 28 januari 2009 België heeft zoals bekend de medische zorg opgenomen over zes Palestijnse slachtoffers uit Gaza. De gezondheidstoestand van de patiënten evolueert over het algemeen gunstig en tijdens de komende dagen kunnen enkelen onder hen al het hospitaal verlaten. Om een verder optimaal herstel te garanderen worden de kinderen die het hospitaal verlaten evenals hun begeleidend familielid ondergebracht in een opvangcentrum beheerd door het Rode Kruis in Yvoir. Alles is daar in gereedheid gebracht voor een verder herstel van de patiënten in goede omstandigheden - niet alleen medisch maar ook psychologisch hebben ze immers een heel moeilijke ervaring achter de rug. Behalve de nodige medische en psychologische opvang zijn ook Arabisch sprekende personen voorzien bij de opvang. Bovendien zal er, voor de medische opvolging van de kinderen, een pendeldienst georganiseerd worden naar de ziekenhuizen waar ze verzorgd werden. Van zodra de omstandigheden het toelaten en de patiënten dit wensen zal een terugkeer naar Gaza worden voorbereid. De federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken danken het Rode Kruis voor zijn medewerking bij de opvang van Palestijnse kinderen, en ook iedereen die zijn solidariteit en steun heeft betuigd aan de jonge patiënten. Tevens wordt nogmaals nadrukkelijk gevraagd de rust van de patiënten en hun familieleden te respecteren en niet naar de hospitalen te gaan waar de kinderen verzorgd worden evenmin als naar het opvangcentrum in Yvoir. Personen die hun solidariteit met de slachtoffers van Gaza willen uiten kunnen hun gift overmaken aan de humanitaire NGO's die actief zijn op het terrein zoals het Rode Kruis. De giften zullen door hen worden overgemaakt om tegemoet te komen aan de noden ter plaatse.