12 mei 2023 15:57

Herverdeling van de kredieten voor 2023 en 2024 voor asiel en migratie

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de herverdeling goed van de kredieten voor 2023 en 2024 uit de interdepartementale provisie nieuw beleid voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid.