24 okt 2005 16:32

Hervorming co-financiering NGO's

Op voorstel van Minister Armand De Decker heeft de Ministerraad het ontwerp goedgekeurd van een Koninklijk Besluit betreffende de erkenning van Belgische Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's).

Op voorstel van Minister Armand De Decker heeft de Ministerraad het ontwerp goedgekeurd van een Koninklijk Besluit betreffende de erkenning van Belgische Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's).

Brussel, 21 oktober 2005 Op voorstel van Minister Armand De Decker heeft de Ministerraad het ontwerp goedgekeurd van een Koninklijk Besluit betreffende de erkenning van Belgische Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's). Dit ontwerp is de eerste etappe in een hervorming van de co-financiering van NGO's, ingeleid door Minister Armand De Decker, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn: de verlichting van de procedures, administratieve vereenvoudiging, een meer flexibele co-financiering en een betere financiële zekerheid voor de NGO's. Het project voorziet een systeem van dubbele erkenning voor de NGO's: - een basiserkenning; - een bijkomende erkenning, genoemd "programma-erkenning" die aan de NGO's de mogelijkheid zal bieden om triënnale programma's op te richten, waardoor de jaarlijkse indiening van een actieplan wordt vermeden. Het ontwerp is voor advies overgedragen aan de Raad van State.