25 jun 2019 16:34

Het kentekenbewijs in een nieuw jasje

Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien.

Slechts een paar gegevens zijn verwijderd, waardoor er voor de resterende gegevens meer plaats vrij komt. Voor een betere leesbaarheid werd het lettertype van deze gegevens eveneens vergroot.

Het overgrote deel van de verwijderde gegevens waren oftewel verouderd (voorheen gebruikt door de technische keuring, voor adreswijziging, …), oftewel bestemd voor de DIV (titularisnummer, verificatiecode chassisnummer, …).

Echter, één nuttig gegeven voor de gebruiker staat er niet meer op, nl. de CO2- waarde van het voertuig.

Het is namelijk zo dat er verschillende CO2- waarden bestaan voor hetzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), hetgeen een verplicht boorddocument is. Deze waarden worden automatisch  overgemaakt aan de regionale autoriteiten die belast zijn met de belastingen.

Ten slotte zijn deze CO2- gegevens ook beschikbaar via de pagina ‘Mijn voertuig, mijn plaat’, op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.