25 mei 2005 02:00

Historisch akkoord verhoging ontwikkelingshulp

De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie in het formaat van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking is maandag 23.5.2005 en heden samengekomen. Deze Raad heeft een historisch compromis gesloten over het volume van de publieke ontwikkelingshulp tegen 2015.

De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie in het formaat van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking is maandag 23.5.2005 en heden samengekomen. Deze Raad heeft een historisch compromis gesloten over het volume van de publieke ontwikkelingshulp tegen 2015.

24 mei 2005 De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie in het formaat van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking is maandag 23.5.2005 en heden samengekomen. Deze Raad heeft een historisch compromis gesloten over het volume van de publieke ontwikkelingshulp tegen 2015. De belangrijkste resultaten zijn: - De 25 Ministers zijn het eens om een verhoging van de budgetaire middelen te voorzien tegen 2010 en tegen 2015, waarbij een verschillend mechanisme zal gehanteerd worden voor de 15 "oude" en de 10 "nieuwe" lidstaten. De Europese Unie heeft als nieuwe gemeenschappelijke doelstelling om 0,56% van het bruto binnenlands product te besteden aan openbare ontwikkelingshulp tegen het jaar 2010, hetgeen een verhoging betekent van jaarlijks 20 miljard Euro. Lidstaten die nog niet aan de 0,51% voorwaarde voldoen engageren zich om dit niveau te behalen tegen 2010. Diegenen die dit niveau reeds overschrijden zullen hun inspanningen verder zetten. Lidstaten die na 2002 toetraden en die nu minder dan 0,17% van hun BBP uitgeven beloven dit niveau te bereiken tegen 2010. De "oude" Lidstaten beloven 0,7% te halen tegen 2015; voor de "nieuwe lidstaten is dit 0,33%. - De 25 Ministers hebben tevens een plan ter bestrijding van HIV/AIDS, malaria en tuberculose aangenomen. - Er werden ook conclusies aangenomen over de Millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling. In het licht van de "Millennium Top+5" van de Verenigde Naties in New York in september 2005 bevestigt dit document het belang dat de Europese Unie hecht aan de Noord-Zuid solidariteit en aan de strijd tegen extreme armoede. - De Raad heeft in deze context de wil herbevestigd om het onderzoek naar innoverende bronnen van financiering ver te zetten. Bepaalde lidstaten hebben reeds hun bereidheid getoond om een solidariteitsheffing om vliegtuigticketten in te voeren. De Raad heeft er tevens op aangedrongen om een oplossing te vinden voor het probleem van de schulden, zowel voor de landen die een zware schuldenlast dragen als voor de post-conflict landen. De Raad had ook een debat over de toekomstige verklaring van de Commissie over ontwikkelingssamenwerking, die de verklaring van 2000 moet vervangen en alle intussen voorgekomen veranderingen moet integreren. België steunt deze aanpak waarbij zowel de Commissie als de Lidstaten betrokken worden. De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft, ter ondersteuning van het Luxemburgse Voorzitterschap en van de Commissie, actief bijgedragen tot deze historische consensus over de verhoging van de openbare ontwikkelingshulp, hetgeen de Europese Unie toelaat om zijn bereidheid te bevestigen om de grootste donor te zijn inzake de wereldwijde ontwikkeling. Erik Silance Woordvoerder van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker T +32 2 501 88 40 G + 32 475 75 62 88 E erik.silance@diplobel.fed.be