13 nov 2017 15:34

Hogere belastingvermindering voor kosten kinderoppas

De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed. 

De maatregel steunt alleenstaande ouders met een laag inkomen. Komen in aanmerking voor de 65% belastingvermindering, de alleenstaande ouders die:

  • recht hebben op de bijkomende toeslag voor alleenstaande ouders
  • alleen worden belast
  • niet samenwonen met iemand die meer dan 3.200 euro netto bestaansmidddelen heeft (aanslagjaar 2018)
  • een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van minder dan 18.000 euro
  • een beroepsinkomen van ten minste 3.200 euro netto hebben (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten niet meegerekend)

De belastingvermindering kan omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

voorontwerp van wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie