03 okt 2005 17:14

Hulp aan Burundi

Op voorstel van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van een financiële hulp voor de betaling van anderhalve maand lopende salarissen van het burgerpersoneel van de Republiek Burundi.

Op voorstel van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van een financiële hulp voor de betaling van anderhalve maand lopende salarissen van het burgerpersoneel van de Republiek Burundi.

Hulp aan Burundi Brussel, 30 september 2005. Op voorstel van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van een financiële hulp voor de betaling van anderhalve maand lopende salarissen van het burgerpersoneel van de Republiek Burundi. Na tien jaar burgeroorlog beschikt Burundi vandaag over nieuwe democratische instellingen. De Burundese overheid heeft te kampen met financiële moeilijkheden die ze slechts kan inlossen met een belangrijke bijdrage van haar voornaamste kapitaalverschaffers. Gezien de positieve evolutie van het vredesproces heeft België beslist om, naast de Wereldbank en de Europese Unie, bij te dragen aan deze hulp. In het kader van de Algemene Samenwerkingsconventie die België tekende met Burundi, is België van plan om een specifieke Conventie te tekenen voor de toekenning van een financiële hulp van 2,6 miljard Burundese frank, of 2 miljoen euro volgens de huidige wisselkoers, voor de betaling van anderhalve maand nettosalaris van het burgerpersoneel van de staat. Zo wil België er mee voor zorgen dat de sociale vrede bewaard blijft. Minister Armand De Decker gaat binnenkort naar Burundi om de verschillende manieren te bespreken om de Belgische Samenwerking te versterken. Dit in het licht van een ondersteuning van de inspanningen die de nieuwe Burundese regering zal leveren om de vrede te consolideren en de economische en sociale ontwikkeling van het land te verzekeren ten voordele van de lokale bevolkingen. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister GSM : 0472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De perscommuniqués kunnen worden geraadpleegd op de websites www.armanddedecker.be en www.dgos.be