12 jan 2009 16:00

Humanitaire operatie B-Fast evacuatie gewonde kinderen blijft van kracht

De federale overheidsdienst buitenlandse zaken bevestigt dat de humanitaire operatie onder de koepel van B-Fast ten behoeve van de Palestijnse slachtoffers in de Gazastrook onverminderd geldig blijft. De beslissing van de regering behelst het aanbod om zwaar gewonde Palestijnse kinderen te evacueren en het ter beschikking stellen van hulpgoederen.

De federale overheidsdienst buitenlandse zaken bevestigt dat de humanitaire operatie onder de koepel van B-Fast ten behoeve van de Palestijnse slachtoffers in de Gazastrook onverminderd geldig blijft. De beslissing van de regering behelst het aanbod om zwaar gewonde Palestijnse kinderen te evacueren en het ter beschikking stellen van hulpgoederen.

Humanitaire operatie B-Fast evacuatie gewonde kinderen blijft van kracht Brussel, 11 januari 2009 De federale overheidsdienst buitenlandse zaken bevestigt dat de humanitaire operatie onder de koepel van B-Fast ten behoeve van de Palestijnse slachtoffers in de Gazastrook onverminderd geldig blijft. De beslissing van de regering behelst het aanbod om zwaar gewonde Palestijnse kinderen te evacueren en het ter beschikking stellen van hulpgoederen. Zoals uit de berichtgeving blijkt is tijdens de jongste dagen het geweld in het Zuiden van de Gaza strook sterk geëscaleerd. In die omstandigheden kan het transport van gewonden vanuit de Gaza strook via de Rafah grensovergang niet worden gegarandeerd en is de aanvoer van gewonden quasi stopgezet. Het Rode Kruis heeft trouwens aangekondigd dat zij geen ambulance konvooien meer kan organiseren. De gewonden die de voorbije dagen El Arish in Egypte bereikten werden via de hospitalen in El Arish geëvacueerd naar Caïro, Egypte en Marokko. De Egyptische autoriteiten hebben België dan ook gevraagd haar humanitaire operatie uit te stellen. Onze equipe blijft in stand by en volgt de situatie uur per uur, ook via ons Consulaat-generaal in Jeruzalem, onze Ambassades te Caïro en Tel Aviv en onze equipe in El Arish, in nauw contact met de Egyptische en Palestijnse autoriteiten evenals met de vertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Wereldgezondheidsorganisatie ter plaatse. Een medische evacuatietoestel van de Belgische Luchtmacht blijft stand by en kan van zodra mogelijk een eerste vlucht uitvoeren. Het Belgische initiatief werd verwelkomd door onze Europese partners, waarvan een aantal hulp aanboden zoals extra medische vluchten en het ter beschikking stellen van hospitaalbedden (Cyprus, Griekenland, Luxemburg). Dit gebaar van solidariteit van ons land wordt zowel in ons land als daarbuiten en bijzonder bij de Palestijnse bevolking naar waarde geschat. Het is logisch dat een succesvolle operatie slechts mogelijk is wanneer de omstandigheden op het terrein dit toelaten. Bedoeling kan niet zijn te allen prijze een evacuatie te organiseren, wanneer de veiligheid van de patiënten hierdoor in het gedrang zou komen.