16 jun 2008 16:03

Iers referendum : reactie van Olivier Chastel

Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Iers referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel : "Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken dat mislukte referenda verschillende en complexe oorzaken hebben".

Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Iers referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel : "Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken dat mislukte referenda verschillende en complexe oorzaken hebben".

Iers referendum : reactie van Olivier Chastel Brussel, 16 juni 2008 Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Iers referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel : "Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken dat mislukte referenda verschillende en complexe oorzaken hebben". De Europese constructie is een toekomstproject dat de Europese burgers begeestert. Zij moeten het zich dan ook toe-eigenen. Dat blijft moeilijk in Ierland en op andere plaatsen. Dat zal ook tijd kosten, rekening houdend met de simplistische en demagogische argumenten die de eurosceptici tegenover het Europees project inroepen. De Europese integratie zal nooit een lange kalme stroom zijn. Zij is gebaseerd op teksten die ontegensprekelijk complex zijn. Dit gebrek aan leesbaarheid is toegenomen met de tijd en de noodzaak om met 27 compromissen te sluiten en dat is de oorzaak van de verwarring en het wantrouwen van de burgers. Chastel : "het onderwerp zal hoe dan ook aan bod komen op de Raad Algemene Zaken en op de Europese Raad. Wij zullen in ieder geval pleiten voor een voortzetting van het ratificatieproces en om eventueel de mogelijkheid te onderzoeken om het Iers probleem op te lossen door differentiatie: de mogelijkheid voor Ierland om af te zien van sommige vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon".