21 dec 2022 16:05

IMF-rapport aanmoediging om verder te werken

Het IMF-rapport is een aanmoediging om verder te werken, stelt Eerste Minister Alexander De Croo. In het rapport wijst het IMF onder meer op de krachtige en tijdige reactie van de regering op de energiecrisis en stipt ze een reeks werkpunten aan om sterker uit de crisis te komen.

Het IMF erkent in haar rapport dat in België, net als in de andere landen van de Eurozone, er veel onzekerheid is als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en de impact ervan op onder meer energieprijzen.

Krachtige en tijdige reactie tijdens energiecrisis

Het IMF wijst in haar rapport op de krachtige en tijdige reactie van de regering op de energiecrisis. De organisatie erkent ook dat België heel wat inspanningen levert om zijn energie-onafhankelijkheid te versterken. De regering maakt volgens het IMF een juiste keuze om een systeem van accijnzen in te voeren, weg van btw op energie. Hoewel de energiemaatregelen reeds gericht zijn, beveelt het IMF aan deze nog gerichter te maken.

Op het vlak van het beschermen van de koopkracht wijst het IMF erop dat de automatische loonindexering een goede bescherming is tegen de inflatie.  De naleving van de loonnorm door de regering na het niet-akkoord van de sociale partners was een goede beslissing ter bescherming van het concurrentievermogen. Blijvende aandacht voor het concurrentievermogen is nodig, net als het opbouwen van nieuwe buffers op een wijze die de groei niet impacteert.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

Het IMF stelt ook vast de Belgische arbeidsmarkt veerkrachtig is met veel banengroei en bevestigt dat in 2022 belangrijke maatregelen werden genomen voor meer flexibiliteit. Om in het hele land een werkgelegenheidsgraad van 80% te behalen moet het werk worden verdergezet. Ook zijn er verdere maatregelen nodig om de vergrijzingskost aan te pakken.

Alexander De Croo: “Het IMF wijst op een aantal belangrijke beslissingen die de regering het voorbije jaar heeft genomen, zoals de tijdige en krachtige reactie tijdens de energiecrisis en de beslissing van de regering om de loonnorm na te leven. Maar het is duidelijk: het werk is niet af. Het rapport van het IMF leest dan ook als een aanmoediging om verder te werken om ons land sterker uit deze cascade van crisissen te loodsen. We hebben dit tijdens de coronacrisis getoond door als één van de eerste landen aan te pikken met nieuwe groei. We zullen dat nu opnieuw tonen.”