20 dec 2005 12:40

Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen België en Marokko

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking Mohamed BENAISSA en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER hebben vandaag 19 december 2005 de 17de Gemengde Commissie tussen België en Marokko voorgezeten.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking Mohamed BENAISSA en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER hebben vandaag 19 december 2005 de 17de Gemengde Commissie tussen België en Marokko voorgezeten.

Goedkeuring van het nieuwe Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen België en Marokko Brussel, 19 december 2005. De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking Mohamed BENAISSA en de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand DE DECKER hebben vandaag 19 december 2005 de 17de Gemengde Commissie tussen België en Marokko voorgezeten. De werken zijn verlopen in een hartelijke sfeer, doordrongen van vriendschap en oprechte samenwerking. Dit overleg op hoog niveau tussen Marokko en België situeert zich in de lijn van een lange samenwerkingstraditie: inderdaad, het jaar 2005 markeert de 40ste verjaardag van de ondertekening van de eerste algemene Samenwerkingsconventie getekend tussen België en Marokko. Aan het einde van de Gemengde Commissie hebben de Ministers BENAISSA en DE DECKER een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma goedgekeurd dat de strategie, de doelstellingen en de sectoren vastlegt voor de samenwerking tussen de twee landen voor de jaren 2006 tot 2009. De belangrijkste doelstelling van dit Programma is bijdragen tot de vermindering van het deel van de plattelandsbevolking dat in moeilijke omstandigheden leeft, met een bijzondere aandacht voor de duurzame menselijke ontwikkeling en de positie van de vrouw. In dit kader werden de recente institutionele evoluties ten voordele van de Marokkaanse vrouw erkend. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan het Nationale Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling, ingeleid door Z.M. Mohamed VI op 18 mei 2005, dat de actie van de Marokkaanse Overheid structureert. Het programma voorziet een geografische en sectorale concentratie van de tussenkomsten van de Belgische Samenwerking in Marokko. Zo zijn de weerhouden prioritaire sectoren de basisinfrastructuren (drinkbaar water, zuivering, behoud en rationalisatie van de bronnen van water) alsook de landbouw en de geïntegreerde plattelandsontwikkeling, in het Zuiden van Marokko; de professionele vorming en de steun aan de microkredietsector in het Noorden van Marokko, wat een nieuwe verbintenis betekent van de Belgische Samenwerking in deze regio. Via dit Programma kent België een bedrag van 40 miljoen euro toe voor de betreffende periode. Deze samenwerking, voortdurend evoluerend, getuigt van de politieke wil van de twee landen om te handelen ten voordele van het welzijn van de Marokkaanse plattelandsbevolking en van de consolidatie van de Belgo-Marokkaanse partnerschapsbanden.